Suomen Mentoreiden viime viikot ovat olleet täynnä vauhtia, sillä pääkaupunkiseudulla on jälleen käynnistynyt uusi mentoriohjelma. Pääkaupunkiseudun syksyn mentoriohjelmassa aloitti ennätysmäärä uusia pareja, ja mukana uudessa ohjelmassa on huimat 306 mentori-aktoriparia. Ohjelma pääsi hyvään alkuun lokakuun lopulla ohjelman aloitustilaisuuksien merkeissä. Aloitustilaisuuksissa toiminnanjohtajamme Laura Ihamuotila perehdytti mentorit ja aktorit siihen, mistä kahdenkeskeisessä mentoroinnissa on oikein kyse ja mitä tuleva mentorivuosi pitää sisällään. Aktorit tapasivat toisiaan ensimmäisen kerran Helsingin yliopistolla, jossa vierailevana puhujana oli mukana myös valmentaja Pilvi Nybom neuvomassa aktoreita, miten he saisivat mentorivuodesta eniten irti. Mentorien aloitustilaisuutta isännöi Ilmarinen, jossa oman näkökulmansa mentorointiin toi valmentaja Marjo Lamminaho, joka puhui mentoreille onnistuneen kohtaamisen syntymisestä. Molemmissa aloitustilaisuuksissa nousi mentoroinnista esiin hyvin samankaltaisia teemoja. Oli henkilö sitten mentorin tai aktorin roolissa, ovat luottamus, avoimuus ja rehellisyys keskeisiä elementtejä mentorisuhteessa.

Aktoreita ja mentoreita aloitti uudessa ohjelmassa yhteensä 612 henkilöä. Mukaan valituista mentoreista noin 40 % oli toiminut mentorina Suomen Mentorien ohjelmassa aikaisemminkin. On mahtavaa nähdä, että mentorointi antaa paljon myös mentoreille ja innostaa hakemaan mukaan ohjelmaan aina uudelleen. Konkarien lisäksi pääkaupunkiseudun syksyn ohjelmassa aloitti 186 rohkeaa uutta mentoria, jotka tahtovat omalta osaltaan auttaa työuransa alussa olevaa nuorta. Suuri kiitos vielä kaikille Suomen Mentorien toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille mentoreille. Olette todella tärkeitä!

Uudessa ohjelmassa aloittaneet aktorit omaavat monipuolisesti erilaisia taustoja: mukana on nuoria eri koulutusaloilta sekä erilaisista työtilanteista. Suurin osa aktoreista on kuitenkin joko vastavalmistuneita tai opintojensa loppupuolella olevia korkeakoulutettuja nuoria. Nuorten kertomista syistä hakea mukaan mentoriohjelmaan nousivat esiin erityisesti halu suunnitella omaa uraa asiantuntijan kanssa ja oppia tunnistamaan omia vahvuuksia. Tämän lisäksi ammatillinen itsetuntemus, työelämäkontaktien hankkiminen sekä oman osaamisen sanoittaminen ovat osa-alueita, joihin nuoret kaipaavat tukea. Tämä vahvistaa Suomen Mentorien aikaisemmasta mentorointitutkimuksesta saatuja tuloksia: teknisten työnhakutaitojen sijasta tai lisäksi, nuoret kaipaavat tukea oman osaamisen tunnistamiseen sekä omien vahvuuksien ja energian suuntaamiseen. Tässä kokenut ja ulkopuolinen mentori voikin olla korvaamaton apu ja tuki.

Mitä mentoroinnissa oikein tapahtuu? Lue mentoriohjelmaan osallistuneiden parien tarinoita alta:

Voiko kuka tahansa saavuttaa unelmiaan, vaikka olisi ihan tavallinen tyyppi? Lue mentori-aktoripari Reijo Karhisen ja Ville Loukon haastattelu

Aktori Jukka Kopra: ”Kun lähdet koulusta, tavoitteita ei enää aseteta – ne täytyy asettaa itse”

Mentori Kaisa Rönkkö: ”Mentorointi laittoi minut testaamaan omia uraunelmiani”

”Mentorointi on muuttanut kaiken” – Lue mentori-aktoripari Pipsan ja Anna-Marin vinkkit onnistuneeseen mentorointisuhteeseen