Suomen Mentorit ry:n mentorointiohjelma

Suomen Mentorit ry:n ensimmäinen mentorointiohjelma käynnistyi pääkaupunkiseudulla keväällä 2013 tavoitteenaan auttaa korkeakoulusta valmistuvia nuoria löytämään oma paikkansa työelämässä. Muutaman kymmenen mentorointiparin ohjelmasta on sittemmin kasvanut yksi Suomen suurimmista mentorointiohjelmista korkeakoulutetuille osaajille. Tänä päivänä toimimme valtakunnallisesti ja kuluneiden reilun 10 vuoden aikana olemme tarjonneet mentorin jo 3600 osaajalle.

Suomen Mentorit ry:n mentorointiohjelma tänä päivänä

Pääkaupunkiseudulta lähtenyt toimintamme on levittäytynyt hiljalleen ympäri Suomen. Alueellisia ohjelmia on järjestetty mm. Turussa, Tampereella, Porissa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Vaasassa, Oulussa, Rovaniemellä, Joensuussa ja Ylä-Savossa. Maailman ja työelämän muuttuessa olemme tarjonneet mentorointia myös englanniksi ja virtuaalisesti vuodesta 2020 saakka.

Vuosien varrella kerättyjen kokemusten jälkeen olemme siirtyneet kerran vuodessa toteutettavaan valtakunnalliseen ohjelmaan, johon voi osallistua suomeksi tai englanniksi. Ohjelmamme kestää noin vuoden ja sen aikana mentori ja aktori tapaavat toisiaan 8-10 kertaa. Ohjelmien aikana järjestetään erilaisia koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia sekä perinteisillä tavoilla että virtuaalisesti. Mentorointiparit voivat tavata ohjelman aikana etänä, kasvokkain tai näitä yhdistellen omista toiveistaan ja asuinpaikkakunnistaan riippuen.

Kohderyhmät

Omat ohjelmamme on suunnattu korkeakoulutetuille nuorille aikuisille, jotka etsivät oman alan työpaikkaa, mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen tai laajemmin oman työelämäpolun ja tulevaisuuden suuntaa. Sekä mentoreitamme että aktoreitamme yhdistää korkeakoulutus, mutta esimerkiksi koulutusalojen suhteen meillä ei ole rajauksia. Olemmekin ensisijaisesti monialainen mentorointitoimija ja uskomme eritaustaisten ihmisten välisiin kohtaamisiin. Kun aktori ja mentori ovat eri aloilta, saadaan yhteisiin keskusteluihin rikkaita ja yllättäviäkin näkökulmia. Usein toisen alan osaaja huomaa ja osaa kysyä jotain sellaista, mikä jäisi oman alan edustajalta huomaamatta.

Mentorimme ovat vapaaehtoisia, eritaustaisia korkeakoulutettuja työelämän konkareita, joilla on aito halu tukea nuorempia kollegoja työelämäkysymysten äärellä. Verkostoomme kuuluu yli 1000 mentoria, jotka työskentelevät asiantuntija- ja johtotehtävissä, yrittäjinä sekä hallitusammattilaisina. Mentori on aktorille kuin kriittinen ystävä. Kriittinen siksi, että mentori voi haastaa rakentavasti aktorin näkemyksiä ja herätellä uudenlaista ajattelua. Ystävä siksi, että mentori aidosti välittää aktoristaan ja hänen hyvinvoinnistaan.

Mistä mentorointitapaamisissa keskustellaan?

Aktori määrittää mentorointisuhteen alussa tavoitteen, jonka hän haluaa saavuttaa ohjelman aikana. Se voi olla esimerkiksi oman alan työpaikan löytäminen, oman yritysidean kirkastaminen tai seuraavan ura-askeleen ottaminen. Mentori auttaa tarvittaessa oivalluttavilla kysymyksillä tavoitteen asettamisessa.

Luottamuksellisissa mentorointitapaamisissa voidaan keskustella esimerkiksi aktorin osaamisesta, työnhausta, oman työpaikan luomisesta, verkostojen rakentamisesta, hyvinvoinnista, itsensä johtamisesta sekä tulevaisuuden haaveista ja urapoluista. Mikäli työnhaku on aktorille ajankohtaista, voi mentori tukea ja sparrata myös työnhakudokumenteissa ja -prosesseissa.

Keskeistä mentoroinnin onnistumisessa on aktorin aktiivisuus ja molempien osapuolien sitoutuminen yhteiseen matkaan. Myös yhteiset toimintatavat ja tapaamisten alustavat aiheet kannattaa sopia heti alussa. Kaiken tämän ohjeistamme erikseen ohjelmiimme mukaan valituille.

Suomen Mentorit tukena

Suomen Mentorit ry:n tärkein tehtävä on mahdollistaa aktorin ja mentorin kohtaaminen ja yhteistyösuhteen rakentaminen. Mentorointiparien muodostamisen ja alkuun saattamisen lisäksi järjestämme ohjelmien aikana koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Aktorien ja mentorien käytössä on myös materiaalipankki, josta saa vinkkejä ja työkaluja mentorointitapaamisiin. Tapahtumakalenteri ja materiaalipankki elää vuosittain ja ajantasaiset tiedot jaetaan kunkin ohjelman osallistujille ohjelmien alkaessa.

Vuoden 2024 mentorointiohjelmamme on nyt käynnissä. Seuraava mentorointiohjelmamme järjestetään vuonna 2025.

Valtakunnallinen toiminta

Suomen Mentorit on järjestänyt mentorointiohjelmia pääkaupunkiseudulla vuodesta 2013, mutta nykyään toimimme valtakunnallisesti! Pandemian mukanaan tuoma etätyökulttuuri on mahdollistanut viime vuosina mentorointiparien muodostamisen ympäri Suomen niin, että mentori ja aktori ovat voineet olla myös eri paikkakunnilta.

”Etämentorointi sopi hyvin meille molemmille. Keskustelu oli vapaampaa, kun meillä oli rauhallinen tila käytössämme. Toivottavasti myös pandemia-ajan jälkeen etämentorointi jatkuu.” (mentori 2021-2022)

Viime vuosien ohjelmia:

 • Valtakunnallinen mentorointiohjelma (hybridi, suomeksi ja englanniksi): Ohjelma 2022-2023.
 • Valtakunnallinen etämentorointi: Ohjelma 2021-2022.
 • Helsingin työllisyyspalvelut: Ohjelma 2021-2022.
 • Pääkaupunkiseutu: Ohjelma 2020-2021.
 • Joensuu: Ohjelma 2020-2021.
 • Jyväskylä: Ohjelma 2020-2021.
 • Kuopio: Ohjelma 2020-2021.
 • Ylä-Savo: Ohjelma 2021.
 • Lappeenranta: Ohjelma 2016–2017.
 • Oulu: Ohjelma 2020-2021.
 • Pori: Ohjelma 2019-2020.
 • Rovaniemi: Ohjelma 2019-2020.
 • Tampere: Ohjelma 2019-2020.
 • Turku: Ohjelma 2019-2020.
 • Vaasa: Ohjelma 2019-2020.

Tule mukaan!

Hae mentoria

Oletko valmistunut tai juuri valmistumassa korkeakoulusta? Etsitkö työpaikkaa tai kaipaisitko apua omien vahvuuksien tunnistamisessa? Voisiko kokeneen ammattilaisen neuvoista olla sinulle hyötyä uran alussa ja työnhaussa?

Hae mentoria

Tule mentoriksi

Haluaisitko sinä tukea korkeakoulutettua nuorta opinnoista työelämään? Mitä neuvoja sinä olisit halunnut kuulla oman urasi alussa? Hae mukaan ja ryhdy mentoriksi korkeakoulutetulle osaajalle!

Tule mentoriksi

Lisätietoja mentorointiohjelmasta

Mitä on mentorointi?

Lue mentoroinnista ja ohjelmistamme

Aktorien kokemuksia

Tutustu aktorien kokemuksiin

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tutustu ja lue lisää