Eettiset toimintatapamme

Suomen Mentorit ry:n jokaisen aktorin ja mentorin toiminta rakentaa yhdistyksemme yhteistä toimintakulttuuria. Kannamme yhdessä vastuuta mentorointiohjelmiemme toiminnan eettisyydestä.

Edellytämme, että ohjelmissamme mukana olevat aktorit ja vapaaehtoiset mentorit sitoutuvat seuraaviin eettisiin toimintaperiaatteisiimme:

  1. Sitoutuminen. Molemminpuolinen sitoutuminen on avain mentoroinnin onnistumiseen ja mentorointisuhteen jatkumiseen sen loppuun saakka. Mentorointiohjelmiimme valitut sitoutuvat vähintään 8 mentorointitapaamiseen ja niihin valmistautumiseen. Aktori sitoutuu tekemään töitä mentoroinnin alussa asetettavan tavoitteen saavuttamiseksi ja mentori sitoutuu tukemaan aktoria tämän prosessin aikana.
  2. Luottamus. Jokainen mentorointisuhde ja jokainen mentorointitapaaminen perustuu ehdottomaan luottamuksellisuuteen. Aktorin on voitava kertoa mentorille itsestään, elämäntilanteestaan, tarpeistaan, peloistaan, kivuistaan, tunteistaan, unelmistaan ja tavoitteistaan avoimesti, ilman pelkoa esimerkiksi siitä, että yhdessä käsitellyillä asioilla olisi kielteisiä vaikutuksia aktorin tulevaan urapolkuun. Myös mentorin itsestään jakamat asiat ovat luottamuksellisia. Luottamukselle rakennettu avoin vuorovaikutus yhteistyön alusta saakka auttaa ehkäisemään haasteita ja väärinkäsityksiä sekä rakentaa aitoa ja syvää mentorointisuhdetta.
  3. Turvallisuus. Jokaisessa mentorointisuhteessa sitoudutaan rakentamaan psykologisesti turvallista ilmapiiriä, jossa sekä aktori että mentori voi olla oma itsensä, epäonnistua, olla eri mieltä ja antaa palautetta ilman pelkoa esimerkiksi naurunalaiseksi joutumisesta. Noudatamme läpi ohjelman myös turvallisemman tilan periaatteita: Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi osana Suomen Mentorit ry:n toimintaa ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä tai häirinnästä, taikka seksuaalisesta, fyysisestä tai sanallisesta ahdistelusta.
  4. Myönteisyys. Mentorointi perustuu myönteiseen vuorovaikutukseen. Mentorointisuhteessa rakennetaan hyväksyvää, kannustavaa, rohkaisevaa ja tukea tarjoavaa vuorovaikutusta. Mentorointisuhteessa ei painosteta, arvostella, vähätellä tai kritisoida toista ihmisenä tai tarkoituksellisesti pahoiteta toisen mieltä. Arvostava haastaminen ja rakentava palautteen antaminen ja vastaanottaminen kuitenkin kuuluvat mentorointiin.
  5. Tasavertaisuus. Mentorointisuhteen molemmat osapuolet ovat tasavertaisia ja toimivat toisiaan kohtaan kunnioittavasti ikäerosta ja erilaisista kokemustaustoista riippumatta.
  6. Yhdenvertaisuus. Kaikkia ohjelmiemme osallistujia kohdellaan yhdenvertaisesti ikään, sukupuoleen, vammaisuuteen, terveydentilaan, etniseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.
  7. Vapaaehtoisuus. Suomen Mentorit ry:n yleishyödyllinen mentorointiohjelma on maksuton ja siihen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Mentorointiohjelman aikana aktori ja mentori eivät tee kaupallista yhteistyötä, eikä mentori saa roolistaan korvausta. Tämä ohjelma ei ole myöskään rekrytointia, asiakashankintaa, oman osaamisen tai yrityksen markkinointia tai muita kaupallisia tarkoituksia varten. Mentorointisuhteen päätyttyä yhteistyö- ja liiketoimintakenttä on, kummankin osapuolen niin toivoessa, vapaa.

Jos omassa mentorointisuhteessasi tai jossain järjestämässämme tapahtumassa toimitaan ohjeistamme poikkeavalla tavalla, olettehan meihin pikimmiten yhteydessä: info@suomenmentorit.fi.