Mentoroinnin asiantuntijapalvelut

Kansainvälisen työyhteisön johtamisen mentorointiohjelma yrityksille

”Valitsimme Suomen Mentorit, koska heillä on pitkä historia ja kokemus laajojen mentorointiohjelmien toteuttamisesta. Suurin hyöty on ollut Suomen Mentoreiden ammattimaisuus, ja meillekin samalla kertynyt kokemus mentorointiohjelman rakentamisesta. Suomen Mentorit on onnistunut erityisen hyvin jokaisen ohjelman tapahtuman viestinnässä, parien muodostamisessa sekä laadukkaan ohjelmakokonaisuuden luomisessa. Osallistujat ovat kokeneet, että heillä on ollut etuoikeus olla mukana tässä ainutlaatuisessa ohjelmassa.”

Regina Ainla, Manager, Diversity & Talent Boost Network, Business Finland, Work in Finland -Unit

Mentorointiohjelma korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille

”Valitsimme Suomen Mentorit, koska heillä on useamman vuoden kokemus mentoroinnista ja laaja mentoriverkosto. Meille oli tärkeää, että mentorointiin lähtevä aktori saa hänen tavoitteilleen parhaiten sopivan mentorin, joka on sitoutunut ja motivoitunut toimimaan mentorina. Yhteistyö Suomen Mentoreiden kanssa oli erittäin sujuvaa ja luotettavaa. Meidän tarpeemme ja toiveemme huomioitiin ohjelman toteutuksessa. Esimerkiksi osa ohjelmasta toteutettiin englanniksi, koska aktoreissa oli mukana englanninkielisiä osallistujia.”

Marjukka Aaltonen, palveluesihenkilö, Helsingin Työllisyyspalvelut

Konsultointi ja asiantuntijapuheenvuorot

”Pilotoimme korkeakouluyhteistyössä mentorointiohjelman kansainvälisille opiskelijoille osana Talent Boost-ohjelmaa. Kuulimme urapalveluista Suomen Mentoreista ja ensimmäisen tapaamisen yhteydessä huomasimme, kuinka vaivatonta, asiantuntevaa ja ystävällistä yhteistyö heidän kanssaan on. Suomen Mentorit ry toi mentoroinnista esiin toisenlaisen ulottuvuuden ja vahvan kokemuksen, jolla rakensimme onnistuneen mentorointiohjelman. Heidän vahvuuksiaan ovat mentoroinnin timanttinen asiantuntijuus ja sujuva kommunikaatio. Kiitos yhteistyöstä!”

Mari Koski, opintopäällikkö & Olga Kymäläinen, asiantuntija, Laurea
Elina Taponen, projektipäällikkö, Metropolia 

Koulutus Animaatiokilta ry:n mentoreille

”Järjestimme ensimmäisen Animaation mentorointiohjelman keväällä 2022 ja tilasimme Suomen Mentoreilta online-mentorointikoulutuksen mentoreillemme. Valitsimme Suomen Mentorit, koska heistä välittyi asiantunteva kuva, ja he ovat toimineet pitkään mentoroinnin parissa. Olimme erittäin tyytyväisiä koulutukseen. Ohjelmamme mentorit eivät olleet aiemmin toimineet vastaavassa roolissa ja he saivat koulutuksesta erinomaisia eväitä. Koulutus avasi erittäin hyvin mentoroinnin tavoitteita ja mitä mentorointi käytännössä tarkoittaa. Koulutus oli kuin itse mentorointi; osallistava, keskusteleva ja uusia näkökulmia herättävä.”

Mika Koskinen, toiminnanjohtaja, Animaatiokilta ry

Konsultointi ja asiantuntijapuheenvuoro

“It has been of real value and importance to work with Suomen Mentorit when building our first mentoring program for the Spouse Program. Suomen Mentorit has been of great support, helping us to understand how to structure sessions, select participants and find best forms of communication. It takes a lot to run a successful mentoring program and I’m very happy we had Suomen Mentorit on board to guide us!”

Jochen Faugel, project planner, Spouse Program

Koulutus Rusetti ry:n mentoreille 

”Pilotoimme Suomeen ensimmäisen vammaisten naisten mentorointiverkoston. Halusimme saada mentoreillemme parhaat mahdolliset edellytykset toimia ja Suomen Mentorit ry oli se taho, jonka osaamiseen halusimme luottaa. Koulutus oli kertakaikkisen mahtava ja mentorit ovat kiitelleet koulutusta joka välissä. Nyt suunnittelemme jatkokoulutusta ja ei ole vaikea päättää mihin tahoon ottaa yhteyttä.”

Anni Täckman, järjestöpäällikkö, Rusetti ry

Koulutus, konsultointi ja webinaari 

”Yhteistyö Suomen Mentorit ry:n kanssa on mahdollistanut oman mentorointipalvelumme kehittämisen asiantuntevasti. Koulutusten ja valmennusten parissa jatkuva kumppanuus vahvistaa mm. oman mentorointiprosessimme laadukkuutta ja ajankohtaisuutta.”

Emmi Elovaara, liiketoimintajohtaja, Sofita Oy