Meistä

Suomen Mentorit ry on vuonna 2012 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys. Toimintamme tarkoituksena on tukea korkeakouluopiskelijoita ja vastavalmistuneita koulutettuja nuoria mielekkään työelämäpolun rakentamisessa ja juurruttaa mentorointi olennaiseksi osaksi kestävää työelämää.

Yleishyödyllinen mentorointiohjelma korkeakoulutetuille nuorille

Toteutamme vuosittain maksuttoman valtakunnallisen mentorointiohjelman korkeakoulutetuille nuorille. Ohjelman tavoitteena on edistää työllisyyttä sekä auttaa oman osaamisen tunnistamisessa ja tulevaisuuden suunnan kirkastamisessa. Mentorointiohjelmamme on aidosti vaikuttava. Mentoroitavien nuorten työllisyys kohenee keskimäärin 20–30 % kunkin ohjelman aikana.

Toimintamme mahdollistavat sitoutuneet vapaaehtoiset mentorit. Mentoriverkostostamme löytyy yli 1000 kokenutta mentoria, jotka työskentelevät erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä sekä yrittäjinä ja hallitusammattilaisina. Suomalaisen työelämän kehityksen kannalta tärkeä osaaminen ja kokemus siirtyy sukupolvelta toiselle, kun uran alussa olevat ja työelämän konkarit kohtaavat toisensa mentorointiohjelmassamme.

Tukea mentorointitoimintaan yrityksille ja yhteisöille

Tuemme tänä päivänä myös muita työelämän organisaatioita oman mentorointitoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä osana varainhankintaamme. Toimimme mentoreiden mentorina ja haluamme nostaa suomalaisten yritysten ja yhteisöjen mentoroinnin hyödyntämisen uudelle tasolle.

Yhdistyksemme on paitsi mentoroinnin käytännön asiantuntija myös vaikuttavien mentorointiohjelmien järjestämisen konkari. Uskomme, että mentorointi on aidosti vaikuttava keino hyvinvoivan, inhimillisen ja kestävän työelämän rakentamiseksi.

Olemme mahdollistamassa mentorointikokemuksia joka vuosi 300–500 osaajalle.
3600 osaajaa on saanut kauttamme mentorin.

 

Missiomme

Tuemme korkeakoulutettujen nuorten mielekästä työllistymistä.

Rakennamme kestävää työelämää.

Toimimme mentoreiden mentorina, jotta koko Suomi mentoroi.

Arvomme: 3M

Mahdollistamme muutoksen ja uudistumisen.

Rakennamme uudistuvaa ja kestävää työelämää, kun tuomme yhteen eritaustaisia osaajia oivaltamaan toisiltaan.

Ohjelmissamme mentori tukee aktoria tavoitteellisessa muutoksessa. Usein mentorointi innostaa myös mentoreita uudistumisen äärelle.

Tarjoamme merkityksellisyyden kokemuksia.

Mahdollistamme mentoroinnilla aitoja merkityksellisyyden kokemuksia, jotka tutkitusti edistävät hyvää elämää.

Aktoria mentorointi tukee merkityksellisen työelämäpolun rakentamisessa. Mentorille tarjoamme merkityksellisen tavan tehdä vaikuttavaa vapaaehtoistyötä.

Edistämme myönteistä ja turvallista vuorovaikutusta.

Vahvistamme mentoroinnilla työelämän myönteistä ja inhimillistä vuorovaikutuskulttuuria, jotta jokainen tulisi kohdatuksi ja arvostetuksi.

Mentorointiohjelmamme perustuvat avoimeen ja toivoa luovaan vuorovaikutukseen sekä psykologisesti turvalliseen ilmapiiriin.

 

Suomen Mentoreiden tarina

Suomen Mentorit ry on jatkoa tarinalle, joka alkoi vuonna 2012, kun johdon konsultti Raija Kemiläinen kertoi Helsingin Sanomien entiselle päätoimittajalle, Reetta Meriläiselle, ajatuksestaan: koulutettujen nuorten työuria pitäisi tukea ja vauhdittaa mentoroinnin avulla. Euroalueen talouskriisin syventyessä vastavalmistuneiden työttömyys oli todella korkealla tasolla, joten tarvittiin konkreettisia tekoja!

Reetta syttyi ajatukselle heti. Näin Raija ja Reetta perustivat Suomen Mentorit ry:n, joka tukee koulutettuja nuoria työelämään mentoroinnin avulla. Perustajajäseniksi tulivat myös Jaana Haapala, Markku Haapasalmi, Sanna Aunesluoma ja Lasse Leponiemi.

Pääkaupunkiseudulta käynnistynyt toiminta levisi hiljalleen suurimmille korkeakoulupaikkakunnille. Tänä päivänä Suomen Mentorit ry on aidosti valtakunnallinen yhdistys ja toimintaamme voi osallistua mistä päin Suomea tahansa.

Tutustu toimintaamme

Tee yhteistyötä kanssamme

Kumppaneille

Vastuuta kantamassa

Hallitus & Advisory Board

Tule mentoriksi tai aktoriksi

Mentorointiohjelma