Tämän vuoden Tehdään töitä -harjoittelijat kokoontuivat tiistaina 28.8. toista kertaa urasparrauksen merkeissä. Urasparrauksen isännöi Kela, ja illan teemana käsiteltiin työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Harjoittelijoiden kanssa haluttiin tässä sparrauksessa käsitellä näitä niin kutsuttuja pehmeämpiä työelämätaitoja, joille on Suomen Mentorien teettämän kyselytutkimuksen mukaan erityisesti tarvetta nuorten keskuudessa, perinteisten työelämätaitojen läpikäymisen lisäksi.

Ratkaise ratkaisemisen arvoisia ongelmia

Itse työn merkityksellisyys tuli illan aikana useasti esille työhyvinvointia merkittävästi edistävänä seikkana. Vaikka pelkästään työ itsessään tuo elämään rytmiä ja turvaa, on työn sisällöllä valtava merkitys työn mielekkyyteen. Kelan henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen tiivisti asian työnantajan näkökulmasta: ”Kaikkein parasta työhyvinvointia on se, että pystymme tarjoamaan ihmiselle merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä.” Työnantajan tarjoamat mahdollisuudet kehittää omaa työtään ja oppia työssä nostettiin esiin tärkeinä merkityksellisyyttä luovina tekijöinä. Kelan kehittämispäällikkö Jukka Helin taas nosti esiin tärkeän kysymyksen, jonka jokainen työntekijä voi kysyä itseltään: ”Teenkö nyt sellaisia juttuja, joilla on oikeasti väliä?” Hän totesi oivaltavasti työn merkityksellisyyden syntyvän siitä, että ratkaistaan ratkaisemisen arvoisia ongelmia. ”Muotoile ensin ongelma ja lähde siitä liikkeelle. Vastaukset tulevat kyllä.”

Työhyvinvoinnin kolme haastetta

Harjoittelijoiden workshopissa pohdittiin nuorten työhyvinvointia uhkaavia haasteita, sekä miten näitä ongelmia voitaisiin ratkaista. Esiin nousi erityisesti kolme nuorten mielestä merkittävää haastetta:

1.) Epävarmuus ja määräaikaisuuksien yleistyminen

Työelämä ja -suhteet saattavat tänä päivänä olla epävarmoja ja määräaikaisia. Nuoret kokivat, että ennakointi ja monenlaisiin tilanteisiin varautuminen auttavat epävarmuuden kanssa selviämisessä. Omaan elämään on myös tärkeää löytää työn lisäksi muita kiinnekohtia, kuten harrastuksia ja ystäviä. Määräaikaisuuteen ja siihen ettei ole sidottu mihinkään, voi suhtautua myös positiivisesti: milloin muuten voit muuttaa hetkeksi Balille kuin työsuhteiden välissä?

2.) Työn ja vapaa-ajan sekoittuminen

Työn ollessa vähemmän paikkasidonnaista, saattavat työ- ja vapaa-aika alkaa sekoittua keskenään. Ratkaisuina haasteisiin ajanhallinnan kanssa löydettiin muun muassa työläppärin jättäminen työpaikalle, vapaa-ajan menojen sopiminen ja aikatauluttaminen etukäteen, sekä oman työajan määrittely ja sen viestiminen työkavereille ja esimiehelle.

3.) Vaikeus sanoa ”ei”

Erityisesti nuorten voi olla vaikea sanoa ei työtehtäville, jolloin töitä alkaakin kertyä pöydälle liikaa. Tähän haasteeseen nähtiin ratkaisuna omien rajojen tunnistaminen sekä avoin kommunikointi omasta työmäärästä työkaverien kanssa. Tässä kohtaa on lupa olla myös sopivasti itsekäs ja pitää omaa hyvinvointiaan prioriteettina.

Muista ihmisyys ja kirjoita päiväkirjaa

Tärkeät työhyvinvointia edistävät keinot, joita meillä jokaisella on mahdollisuus kehittää, tiivistyivät urasparrauksessa kahteen oivallukseen: itsensä tuntemiseen ja muiden huomioimiseen. Helin muistutti harjoittelijoita siitä, että ihmisyyttä ei pidä unohtaa työpaikallakaan. Työkaverit tulee kohdata ihmisinä, joilla on sekä hyviä että huonoja päiviä. Kysy työkaverilta millainen päivä hänellä on, kuuntele, kunnioita ja auta muita eteenpäin. Nämä tärkeät vinkit tulisi muistaa jokaisessa kohtaamisessa, ja myös työkaverien selän takana. Toinen omaa työhyvinvointia edistävä tekijä on itsensä tunteminen. Tähän konkreettisena vinkkinä Helin tarjosi esimerkiksi päiväkirjan kirjoittamisen, jonka avulla reflektoida sitä, kuka olet ja mitä tunnet. Itsensä tunteminen, sekä omien tunteiden tunnistaminen, on oleellista myös työelämässä: ”Tästä on helpompi lähteä liikkeelle pohtimaan, mitä oikein työltäni haluan.”

 

Lue lisää Tehdään töitä -harjoitteluohjelmasta täältä!