Helsingin alueella alle 35-vuotiaiden korkeakoulutettujen työttömien osuus on kasvanut lähes kaksinkertaiseksi koronaepidemian aikana. Heidän työllistymistään tuetaan yhteistyössä Suomen Mentorit ry:n kanssa toteutettavalla mentorointiohjelmalla. Jokainen ohjelmaan valittava henkilö saa rinnalleen pidempään työelämässä toimineen mentorin.

Koronapandemian aikana olemme huomanneet työllistymisen hidastuneen. Helsingissä asuu paljon korkeakoulutettuja nuoria huippuammattilaisia, joiden työllistymistä haluamme tukea tämän yhteistyön avulla.  Haluamme tukea myös korkeakoulutettuja maahanmuuttajia löytämään reittinsä työelämään”, kertoo Helsingin kaupungin työvoima ja maahanmuutto -yksikön päällikkö Ilkka Haahtela.

Suomen Mentorit ry on ylläpitänyt valtakunnallisia mentorointiohjelmia koulutettujen nuorten työllistämiseksi vuodesta 2012 alkaen. Ohjelmien avulla on tarjottu mentori yli 3000 nuorelle ja välitetty yli 500 palkallista harjoittelupaikkaa työuraansa aloittaville asiantuntijoille.

”Suomen Mentorien tavoitteena on tukea korkeakoulutettuja nuoria työelämään. On hienoa, että voimme aloittaa yhteistyön Helsingin kaupungin kanssa, jotta yhä useamman korkeakoulusta valmistuneen nuoren ura saadaan käynnistettyä korona-ajan jälkeen”, toteaa Suomen Mentorit ry:n puheenjohtaja Marianne Heikkilä.

Haku mentorointiohjelmaan on auki 30.9. saakka

Tähän uuteen yhteistyöohjelmaan voi hakea mukaan syyskuun loppuun saakka. Alle 35-vuotiaat korkeakoulutetut helsinkiläiset työnhakijat voivat selvittää soveltuvuutensa ohjelmaan omalta vastuuasiantuntijaltaan Helsingin työllisyyspalveluista. Ohjelman kautta työnhakijoiden on mahdollista saada itselleen maksutta henkilökohtainen mentori, joka kannustaa ja auttaa löytämään oman paikan työelämässä.

Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa järjestettävä mentorointiohjelma on noin puolen vuoden mittainen prosessi, jonka aikana mentori ja työnhakija tapaavat toisiaan 6-10 kertaa. Lisäksi ohjelmaan osallistuvat tapaavat muita ohjelmissa mukana olevia mentoreita ja aktoreita vuoden aikana järjestettävissä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksissa.

Oletko Helsingin työllisyyspalveluiden piirissä ja haluat mukaan ohjelmaan? Ota yhteyttä omaan asiantuntijaasi asiointipalvelun kautta: https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/.

Haluatko mentoriksi ohjelmaan? Hae mukaan täältä.

Lisätietoja

Annukka Sorjonen, palvelupäällikkö, Helsingin kaupunki
puh. 050 401 3656, annukka.sorjonen@hel.fi

Marjukka Aaltonen, palveluesihenkilö, Helsingin kaupunki
marjukka.aaltonen@hel.fi

Marianne Heikkilä, puheenjohtaja, Suomen Mentorit ry
puh. 050 375 1195

Niina Pitkänen, projektipäällikkö, Suomen Mentorit ry
niina.pitkanen@suomenmentorit.fi