Valtakunnallisesti noin 20 prosentilla yrityksistä on vaikeuksia löytää uutta työvoimaa (TEM 2019)Maaseuduilla haasteita on etenkin korkeakoulutetun työvoiman saatavuudessa. Tämä pätee myös Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon liiton (2020) mukaan Pohjois-Savossa väestön ikärakenteen vuoksi työikäisten määrä vähenee ja painottuu aikaisempaa enemmän vanhempiin ikäluokkiin. Tästä syystä tarvitaan erityisesti nuorten osaamista ja työkykyä vahvistavia toimenpiteitä.  

Kauppakamarien lokakuussa 2020 toteuttamassa kyselyssä ilmenee, että koronapandemia ei ole poistanut yritysten osaajapulaa: vaikka pandemian vaikutukset yrityksiin ovat olleet suuria, ei osaavan työvoiman tarpeessa näy juurikaan laskua. Osaavan työvoiman saatavuuden haasteet rajoittavat yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä. 

Yritysten osaamistarpeisiin vaikuttaa myös työelämän murros, jonka myötä yrityksillä on tarve saada käyttöönsä uudenlaista osaamista. Osa yrityksillä avoinna olevista työtehtävistä jää täyttämättä siksi, että hakijoilla ei ole työtehtävään vaadittavaa osaamista. 

 

Uusi mentorointiohjelma käynnistyy tukemaan työllistymistä alueen yrityksiin 

Kuopion alueen kauppakamari yhteistyössä Suomen Mentorit ry:n kanssa käynnistää uuden mentorointiohjelman tukemaan nuorten korkeakoulutettujen ammattilaisten työllistymiseksi alueelle.

Kuopion alueen kauppakamarin hallinnoima Rajaton Ylä-Savo hanke yhdessä toimintaan osallistuvien työyhteisöjen kanssa käynnistää mentorointiohjelman, jonka tavoitteena on saada alueelle huippuosaajia kaikkialta Suomesta. Mentorointiohjelman toteuttaa Suomen Mentorit ry, joka järjestää korkeakoulutettujen nuorten mentorointiohjelmia valtakunnallisesti.  

“Ylä-Savon alueella on paljon kiinnostavia yrityksiä, jotka tarjoavat monipuolisia työmahdollisuuksia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Haluamme tarjota konkreettisia tilaisuuksia alueen työnantajille kertoa näistä mahdollisuuksista – katsoimme, että mentorointi antaa tähän hyvän ja tehokkaan työkalun.” kertoo toimitusjohtaja Kaija Savolainen Kuopion alueen kauppakamarista.  

Rajaton Ylä-Savo on Kuopion alueen kauppakamarin ja yläsavolaisten yritysten yhteistyössä liikkeelle laittama hanke, jonka tavoitteena on Ylä-Savon elinkeinoelämän ja työpaikkatarjonnan tutuksi tekeminen yritysvetoisesti, osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen, jotta nuorten työllistymiselle seudun yrityksiin on paremmat edellytykset. 

“Mentorointiohjelman järjestäminen yhteistyössä Kuopion alueen kauppakamarin kanssa antaa uusia mahdollisuuksia verkostossamme oleville nuorille työllistyä alueelle. Mentorointiohjelman kautta myös alueen työyhteisöillä on mahdollisuus kirkastaa työantajakuvaansa nuorten suuntaan,” toteaa Suomen Mentorien puheenjohtaja Lasse Leponiemi.  

Rajaton Ylä-Savon mentorointiohjelman hakuaika sekä mentoreille että aktoreille on nyt käynnistynyt. Ohjelmasta saa lisätietoja hankkeen verkkosivulta 

 

KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI 

Kauppakamari on yritysten puolesta puhuja, joka tekee aktiivista vaikuttamistyötä alueen yritysten ja elinkeinoelämän puolesta. Kuopion alueen kauppakamariin kuuluu yli 850 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueelta, jotka edustavat kattavasti alueen elinkeinoelämää. Kauppakamarin laajaan jäsenverkostoon kuuluu alueen yritysten lisäksi yhteisöjä, oppilaitoksia sekä kaupunki- ja kuntaorganisaatioita. Sen jäsenyritykset muodostavat noin puolet koko Pohjois-Savon alueen elinkeinoelämän liikevaihdosta.
https://kuopiochamber.fi/  

SUOMEN MENTORIT RY 

Suomen Mentorit on vuonna 2012 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on auttaa nuoria työelämään. Tähän mennessä yhdistyksen valtakunnallisiin ohjelmiin on osallistunut lähes 3.000 nuorta ja yhdistyksen välittämiin harjoitusohjelmiin on työllistynyt yli 500 nuorta.
www.suomenmentorit.fi 
 

LISÄTIETOJA: 

Jukka Heiskanen, projektipäällikkö, Kuopion alueen kauppakamari
Puh. 040 037 6574, Email jukka.heiskanen@kuopiochamber.fi 

Lasse Leponiemi, puheenjohtaja, Suomen Mentorit ry
Puh 040 7711 123, Email lasse.leponiemi@suomenmentorit.fi