OP Ryhmän pääkonttori Vallilassa täyttyi perjantaina 14.12. tulevaisuuden työelämän rakentajista, kun Teonpaikka 2018 kokosi yhteen korkeakoulutetut nuoret ja suomalaisen työelämän vaikuttajat. Nyt jo kuudetta kertaa järjestetty Teonpaikka huipensi Suomen Mentorien tapahtumarikkaan vuoden. Inspiroivassa päivässä kuultiin puheenvuorot Ylen toimitusjohtajalta Merja Ylä-Anttilalta sekä OP Ryhmän pääjohtajalta Timo Ritakalliolta. Päivän keskiössä oli Futuricen fasilitoima työpaja, jossa osallistujat pääsivät yhdessä työstämään tulevaisuuden työn tekemisen tapoja. Teonpaikan tavoitteenaan oli tuoda nuorten ääni kuuluviin työelämäkeskusteluun, ja luoda konkreettisia kokeiluja suomalaisille työpaikoille. Tilaisuuteen osallistui poikkeuksellisen laaja kattaus suomalaisen työelämän vaikuttajia, mikä kertoo tunnistetusta tarpeesta työelämän nykyisten sekä tulevien vaikuttajien kohtaamiselle ja vuoropuhelulle. ”Meidän tulee olla sellainen työpaikka, johon nuoret tulevat muuttamaan meitä, eikä toisin päin”, Merja Ylä-Anttila puhutteli paikalle saapuneita vaikuttajia.

Tulevaisuutta ei voi suunnitella, se täytyy rakentaa 

”Maailma ei ole koskaan muuttunut niin hitaasti kuin nyt.” Näin Futuricen Hanno Nevanlinna kuvaa, Risto Siilasmaata lainaamalla, sitä vauhtia millä maailmamme tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Vastatakseen tähän muutokseen, tulevaisuuden menestyvät organisaatiot ovat organisoituneen tavalla, joka mahdollistaa nopean reagoinnin, asiakaslähtöisyyden ja kokeilevan, tulevaisuudesta kiinnostuneen, kulttuurin. Perinteisiä organisaatioita ei ole kuitenkaan rakennettu reagoimaan modernin nopeasti muuttuvan maailman vaatimuksiin.

Teonpaikka, ei kokeilun paikka

Korkeakoulutetuilta nuorilta kysyttäessä, tärkeimmiksi tulevaisuuden organisaation työn tekemisen tavoiksi nousivat aito asiakaslähtöisyys, kokeilukulttuuri, itseohjautuvat tiimit, läpinäkyvyys sekä siilot ylittävät moniosaajatiimit. Tällainen organisaatiokulttuuri vaatii uusia tapoja toimia yhdessä työpaikalla. Juhlapuheiden sijaan, muutos syntyy käyttäytymisen muutoksesta ja tapahtuu pienin käytännön teoin. Teonpaikan työpajassa pureuduttiin syvemmin näihin tulevaisuuden organisaatioiden haasteisiin. Tavoitteena oli luoda käytännön kokeiluja, joita osallistujat lupaisivat viedä mukanaan omaan organisaatioonsa paremman työelämän luomiseksi. Näitä käytännön työelämäkokeiluja syntyi Teonpaikassa huimat yli 100 kappaletta.

Kokeilut, joita teonpaikkalaiset lupasivat viedä mukanaan työelämään, liittyivät muun muassa parempaan kuuntelemiseen, avoimeen kommunikaatioon työyhteisössä, henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen sekä uusiin keinoihin luoda asiakasymmärrystä. ”Yritys menestyy tarjoamalla parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen, ja erinomainen asiakaskokemus syntyy luomalla erinomainen työntekijäkokemus”, Timo Ritakallio tiivisti puheenvuorossaan Teonpaikan kokeilujen merkityksen, ei ainoastaan työntekijöiden hyvinvoinnille, vaan myös koko organisaation menestykselle.

Suurimpana haasteena kokeilujen toteuttamisessa nousi esiin kiire ja ajanpuute. Muina, muutosta vaikeuttavina haasteina, koettiin aloittamisen vaikeus ja pelko epäonnistumisesta. Muutoksen tärkeimpänä vahvistajana nähtiinkin sen sijaan rohkeus. Tämän lisäksi päättäväisyys, uteliaisuus ja innostus nousivat esiin muutoksen mahdollistajina. Tärkeä Teonpaikassa esiin noussut huomio onkin, että paremman tulevaisuuden työelämän esteet eivät ole ylitsepääsemättömiä tai rakenteellisia. Sitäkin tärkeämpi löydös on, että paremman työelämän mahdollistavat teot eivät ole taloudellisia saati teknisiä, vaan inhimillisiä tekoja, joihin meillä jokaisella on mahdollisuus. Minkä kokeilun sinä viet omalle työpaikallesi?

#Teonpaikka2018 #TeotTöihin

 

Lisää Teonpaikan tunnelmia näet täältä!