Teonpaikka 2020 -tilaisuus pidettiin virtuaalisena 17.12.2020. Tapahtuma käsitteli monipaikkaista työtä ja koronapandemian vaikutuksia Suomen talouteen ja nuorten työllistymiseen.

Koronavirusepidemia on ravistellut suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää monin tavoin kuluvan vuoden aikana. Nopea siirtyminen monipaikkaiseen työhön on vaikuttanut tapoihin, kuinka työyhteisöt järjestävät oman toimintansa. Monissa Suomen Mentorien tämän vuoden työllistymiseen tähtäävissä mentorointisuhteissa onkin valmistuttu niin etähaastatteluihin kuin aloittamaan työtehtävät täysin etänä.

Katso tilaisuuden puheenvuorot alta

Tulevaisuus ja nuoret

Teonpaikka -tilaisuuden alusti Suomen Mentorien advisory boardin puheenjohtaja ja  ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharju, joka kertoi miten koronaviruspandemian aikana yleistynyt monipaikkainen työ vaikuttaa työelämään ja talouteen

Monipaikkaisuus muuttaa työelämää

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen esitteli Suomen Yrittäjien tekemän tutkimuksen tuloksia etätyön vaikutuksista työelämään.

Suomen Mentorien mentoriparit kertoivat omista kokemuksistaan

Miten mentorointi on alkanut?

Mentori Sanna-Riikka Valtonen ja aktori Emma Varis kertovat mentorointisuhteen alusta Suomen Mentorit ry:n Teonpaikka 2020 -tilaisuudessa.

Miten mentorointi vaikutti?

Aktori Hanna Hottola ja mentori Saija Portugal kertovat omasta mentorointiprosessistaan Teonpaikka 2020 -tilaisuudessa. Kuuntele miten Suomen Mentorien ohjelma vaikutti oman osaamisen hahmottamiseen ja tulevaisuuden työhaaveiden toteutumiseen.