Syksyllä 2021 Suomen Mentorit käynnistää rinnakkain Helsingin kaupungin työllisyyspalveluille räätälöidyn mentorointiohjelman sekä valtakunnallisen etämentorointiohjelman. Ohjelmien aloitustilaisuus pidettiin torstaina 28.10.2021, jolloin mentorointimatkansa aloitti lähes 200 mentoriparia. 

Mentoroinnilla työttömyyttä vastaan

Helsingin työllisyyspalveluiden omalla mentoriohjelmalla halutaan tänä syksynä tukea erityisesti helsinkiläisiä työttömiä korkeakoulutettuja nuoria löytämään oma polkunsa työelämään. Ohjelmassa aloittaa yli 140 aktoria.

“Viime vuoden ohjelmiemme aktoreista 75 % oli oman alansa työtehtävissä mentoroinnin päättyessä. Näemme, että mentorointi on tehokas keino nopeuttaa ja tukea nuorten osaajien työllistymistä”, uskoo Suomen Mentorit ry:n puheenjohtaja Marianne Heikkilä.

“Nuorten työllistyminen koki pahan kolauksen koronan aikana. Nyt työllistyminen on kuitenkin vilkastunut, ja erityisesti korkeakoulutettujen osaajien tarve yrityksissä on kasvanut. On hienoa, että voimme tukea sekä suomalaisten että ulkomaalaisten nuorten ammattilaisten työllistymistä Helsinkiin yhdessä Suomen Mentorien kanssa”, summaa Helsingin kaupungin Työvoima ja maahanmuutto -yksikön päällikkö Ilkka Haahtela.

Etämentoroinnilla yllättäviä kohtaamisia

Suomen Mentorit toteuttaa nyt toisen kerran myös valtakunnallisen etämentorointiohjelman. Pandemia toi mukanaan etätyöskentelyn Suomen Mentorien ohjelmiin ensimmäisen kerran viime syksynä. Kokemukset olivat pääosin positiivisia, joten mahdollisuutta haluttiin tarjota uudelleen.

“Viime vuoden ohjelmista kerätyn palautteen perusteella etämentorointi toimi erinomaisesti, kun luottamuksen rakentumiselle annettiin aikaa. Tämä mahdollisti yllättäviä kohtaamisia läpi Suomen. Myös tänä vuonna olemme voineet panostaa parhaiden mahdollisten mentoriparien muodostamiseen aktorin tai mentorin kotipaikasta riippumatta”, kertoo Suomen Mentoreiden projektipäällikkö Niina Pitkänen.

Mentoroinnista tukea osaamisen tunnistamiseen ja unelmien kirkastamiseen

Käynnistyvien ohjelmien aloituskyselyiden tulokset paljastavat, että mentoroinnista haetaan ennen kaikkea tukea oman osaamisen tunnistamiseen ja oman unelmatyön hahmottamiseen. Myös tulevaisuuden suunnan kirkastumista ja oman urapolun suunnittelua työelämän konkarin kanssa toivotaan.

Mentorit lähtevät ohjelmiin voidakseen tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä ja tukeakseen nuoria työelämän alkumetreillä. Aiempien vuosien kokemusten perusteella mentorin tuki niin työnhaussa kuin oman polun hahmottelussa on monelle aktorille uuden elämäntilanteen kynnyksellä korvaamatonta.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Niina Pitkänen
Suomen Mentorit
niina.pitkanen@suomenmentorit.fi