Suomen Mentorit ry:n projektipäälliköksi on valittu filosofian maisteri ja yritysneuvoja Niina Pitkänen. Pitkäsellä on laaja kokemus työelämälähtöisen koulutuksen asiantuntija-, kehittämis- ja opettamistehtävistä sekä yritys- ja verkostoyhteistyöstä. Pitkänen on työskennellyt aiemmin mm. Jyväskylän yliopistossa työelämäasiantuntijan ja projektipäällikön tehtävissä sekä Aalto-yliopistossa ohjelmapäällikkönä.  

”Suomen Mentoreissa työskentely on luonteva jatkumo akateemiselle työuralleni, jossa edistin korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kontakteja opintojen aikana. Nyt pääsen tekemään konkreettisia tekoja sen puolesta, että jokainen vastavalmistunut löytäisi kokeneen mentorin tuella oman paikkansa työelämässä.

Suurten ikäluokkien eläköityessä ja paljon puhuttujen milleniaalien valoittaessa työelämää, näen mentoroinnilla valtavan potentiaalin työelämälähtöisen tiedon, osaamisen ja asenteiden siirtämisessä sukupolvilta toisille. Parhaat oivallukset ja innovaatiot syntyvät erilaisten osaajien kohtaamisessa. Suomen Mentorien toiminta kehittää niin aktoreiden kuin mentoreiden työelämäkyvykkyyttä ja vuorovaikutusosaamista.

Suomen Mentoreissa haluan jatkaa merkityksellistä työtä korkeakoulutettujen nuorten työllistymisen ja paremman työelämän puolesta”, Niina Pitkänen kertoo.

Pitkänen vastaa Suomen Mentorit ry:n operatiivisesta toiminnasta ja kehittämisestä. Koronan jälkeen Suomen Mentorien tavoitteena on vahvistaa yhdistyksen toimintaa uusilla kumppanuuksilla ja yhteistyöavauksilla sekä jatkaa laadukkaiden ja sisällöltään monialaisten mentoriohjelmien tukemista valtakunnallisesti.

”Suomen Mentorit saavat Niina Pitkäsestä vahvan osaajan ja kehittäjän, jonka näytöt työelämässä vakuuttivat. Tänä syksynä haluamme tarjota erityisesti Helsingin kaupungille parhaat eväät akateemisesti koulutettujen työelämätaitojen ja urapolkujen vahvistumisessa ja itselleen mielekkään elämän ja uran rakentamisessa ,” toteaa puheenjohtaja Marianne Heikkilä.

Aiemmin Suomen Mentoroiden operatiivisesta toiminnasta vastannut yhteys- ja kehityspäällikkö Hanna Koskenkangas on siirtynyt uusiin haasteisiin Helsinki Missioon ja kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita yhteistyöstä.

 

LISÄTIETOJA:

Niina Pitkänen, projektipäällikkö, niina.pitkanen@suomenmentorit.fi

Marianne Heikkilä , puheenjohtaja, puh. 0503751195, marianne.heikkila@martat.fi