Suomen Mentorien toiminta tukee vahvasti uuden hallitusohjelman päätavoitteita nuorten korkeakoulutettujen työllistymisestä.

Suomen Mentorit ehdotti vuonna 2016 pääministeri Juha Sipilälle tekemässään ”Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työllistymisen parantaminen” -raportissa yhdeksää toimenpidettä työllistymisen parantamiseksi. Näistä ehdotuksista osa on löytänyt tiensä hallituksen ohjelmaan. Suomen Mentorien nuoret aktorit ehdottivat yhtenäisiä ja kohderyhmiä palvelevia käytäntöjä työ- ja elinkeinotoimistoihin ja yhdistyksen Advisory Board esitti rekrytointisetelien käyttöönottoa.

”Teimme yhteistyössä toiminnassa mukana olevien nuorten, mentorien ja kumppaniemme kanssa Sipilälle ehdotukset nuorten työllistymisen parantamiseksi vuonna 2016. On hienoa, että hallitus on ottanut nuorten työllistymisen tukemisen yhdeksi kärkiteemakseen – ja ehdotuksessamme mainituista asioista kaksi isoa kokonaisuutta on löytänyt tiensä hallituksen ohjelmaan,” toteaa Suomen Mentorien hallituksen puheenjohtaja Lasse Leponiemi.

Suomen Mentorit edesauttaa mentoritoiminnallaan ja Hyvä työpäivä -hankkeellaan ihmisarvoisen työn, elinikäisen oppimisen ja tasa-arvoisen työpäivän toteutumista työyhteisöissä. Työpaikalla viihtyminen on keskeinen asia muuttuvan työelämän haasteissa ja kisassa parhaista osaajista. Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen on suomalaisen talouskasvun, kilpailukyvyn  ja uudistumisen kannalta keskeinen asia.

Tällä hetkellä Suomen Mentorien toimintaan osallistuu aktiivisesti lähes 1200 henkilöä. Heistä noin puolet ovat toiminnassa vapaaehtoisesti nuoria mentoroivia kovan luokan ammattilaisia, jotka haluavat tukea nuorten työllistymistä ja työelämävalmiuksia mentoroinnin keinoin.

”Haluamme mahdollistaa konkreettisten ja vaikuttavien tekojen tekemisen nuorten työllistymisen ja kestävän kehityksen puolesta. Kumppaneillamme on mahdollisuus olla mukana edesauttamassa sitä, että jokainen tulevaisuuden tekijä saa mahdollisuuden hyvään ja tasa-arvoiseen työpäivään,” jatkaa Lasse Leponiemi.