Syksyllä 2022 Suomen Mentorit ry käynnisti jälleen valtakunnallisen, monialaisen mentorointiohjelman, jossa yhteisen matkan aloitti lähes 160 mentorointiparia! Tänä vuonna ohjelma on poikkeuksellisen kansainvälinen, sillä joka kolmas mentorointipari työskentelee englanniksi. Ohjelman virtuaalinen aloitustilaisuus pidettiin tiistaina 25.10.2022.

Joka toinen aktori jo työelämässä

Suomen Mentorit ry on perustettu vuonna 2012 tukemaan korkeakoulutettujen nuorten matkaa opinnoista työelämään. Kymmenessä vuodessa sekä työelämä että toimintaympäristömme on kuitenkin muuttunut. Tänä syksynä käynnistyneessä ohjelmassa työllistymisen teema ei korostu, ja joka toinen aktoreista on jo tiiviisti työelämässä. Työnhaun sijaan he pohtivat urapolkunsa ja tulevaisuutensa seuraavia askelia ja kaipaavat tähän työelämän konkarin perspektiiviä.

”Tiedetään, että mentorointi on yksi keino auttaa löytämään se omannäköinen polku, oma reitti työelämään”, totesi Suomen Mentorit ry:n puheenjohtaja, Mirva Antila, ohjelman aloitustilaisuuden avauspuheessaan.

Muutos aktoreiden profiilissa voi johtua ainakin kolmesta asiasta: Olemme nostaneet aktoreiden ikärajan vuosi sitten 35 vuoteen, yhä useampi oppilaitos tarjoaa mentorointia opiskelu- ja valmistumisvaiheeseen ja toisaalta sekä yleinen että vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys on tällä hetkellä Suomessa ennätyksellisen matalalla.

”Vaikka haluamme edelleen tukea vastavalmistuneiden koulutettujen osaajien työllistymistä, on muuttuneessa toimintaympäristössä paikkansa myös jo työelämässä olevien nuorten aikuisten mentoroinnille. Viime vuosina on puhuttu paljon elämänlaajuisesta oppimisesta, ja tätä pääsemme tukemaan mentoroimalla myös jo oman alansa työssä olevia osaajia.

Tarjoamalla mentorointia myös jo työllistyneille, mutta urapolkuaan vasta rakentaville nuorille aikuisille, voimme edesauttaa heidän työssäjaksamista, työelämässä pysymistä ja mielekkäiden seuraavien ura-askelien kirkastamista”, summaa Suomen Mentorit ry:n toiminnanjohtaja Niina Pitkänen.

Mentorointi kansainvälisten osaajien tukena Suomeen integroitumisessa

Työelämän kansainvälistyessä myös englanninkielistä mentorointia kaipaavien määrä on kasvanut. Tänä syksynä kansainvälisten aktoreiden määrä on moninkertaistunut aiempiin vuosiin verrattuna ja 50 mentorointiparia työskentelee englanniksi.

Kansainväliset kyvyt ovat avainasemassa suomalaisen työelämän osaajapulan ratkaisemisessa. Me Suomen Mentoreissa uskomme, että mentorointi voi olla yksi niistä keinoista, joilla tuemme muualta tulleita osaajia integroitumaan Suomeen ja rakentamaan täällä mielekästä tulevaisuutta. 70 % englanniksi ohjelmaan osallistuvista aktoreista toivoo mentoroinnilta tukea nimenomaan suomalaiseen työelämään integroitumiseen sekä verkostojen rakentamiseen.

This is a great opportunity to get a direction on my career path, and a chance to widen my professional network. Excited to be part of this program”, toteaa yksi ohjelman kansainvälisistä aktoreista.

Mentorointi vaatii empaattista kohtaamista ja yhteistyötä

Saimme nauttia ohjelman aloitustilaisuudessa 25.10.2022 kahdesta sekä tutkimus- että kokemuspohjaisesta vieraspuheenvuorosta mentorointiin liittyen. Näistä toisen piti Lapin yliopiston yliopistonlehtori Pia Eriksson, joka tekee parhaillaan väitöskirjaa mentorointiparien vuorovaikutuksesta. Hän korosti, ettei mentorointi ole vain kognitiivinen ja rationaalinen prosessi, vaan myös hyvin emotionaalinen kokemus.

”Empaattinen kohtaaminen tukee mentoroinnissa tavoitteiden saavuttamista. Merkityksellisempää kuin se, mitä sanot, voi ollakin se, mitä saat toisen tuntemaan. Usein  psykologinen tuki on lopulta mentoroinnin suurin hyöty aktoreille”, Eriksson kertoo.

Tilaisuuden lopussa mentorimme Hanna Lehtisalo kertoi omista mentorointikokemuksistaan. Hän kannusti pareja yhteisiin oivalluksiin ja juuri omannäköisen matkan rakentamiseen.

”Testatkaa erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä ja valitakaa ne juuri teille sopivat. Ja aktorit, olkaa oman ohjelmanne pomoja!”, kiteytti Lehtisalo ydinviestinsä ohjelman osallistujille.

Upeaa ja antoisaa mentorointivuotta kaikille uusille pareille koko yhdistyksemme puolesta!

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Niina Pitkänen
Suomen Mentorit ry
niina.pitkanen@suomenmentorit.fi