Whatsapp-viestit (marraskuu 2019):

Mona: ”Mietiskelin tässä, että oisitko vapaa lounastamaan mun kanssa? Tarvitsisin kokeneemman sosiaalipsykologin apuja mun urajuttujen kanssa.”

Mari: ”Oon just johtamisen kehittämisen semmassa. Tapaaminen sopii hyvin! Tuu meidän toimistolle syömään perjantaina!”

Näin lähti käyntiin yhteinen mentorointimatka Suomen Mentorien ohjelmassa. Suomen Mentorien sanoin: Suomalaisen työelämän kehityksen kannalta tärkeät tiedot, taidot ja kokemus siirtyvät sukupolvelta toiselle, kun uran alussa olevat nuoret ja työelämän konkarit kohtaavat toisensa heidän toimintansa kautta. Aktiivinen mentorointisuhde on nyt alkuvuodesta tullut päätökseen. Vuoden aikana Mona ja Mari ovat keskustelleet työstä, elämästä, työelämästä, osaamisesta, sosiaalipsykologiasta, omasta ainutkertaisuudesta ja monista muista asioista ja voimavaroista, joista kestävä ura- ja osaamispolku rakentuu.

Oman osaamisen tunnistaminen ja elinikäinen oppiminen ovat ajankohtaisempia asioita kuin koskaan. Itsetuntemus ja sitä kautta tehtävät valinnat luovat kestävää merkityksellisyyttä omaan työhön. Työkuvien ja -tehtävien muutos ja työelämän murros tuo jokaisen eteen haasteen ylläpitää oppivaa asennetta arjessaan. Näiden teemojen äärelle pysähtyminen on lahja, jonka mentorointiohjelma molemmille osapuolille antaa.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on vanha, kehittymiseen tähtäävä tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, jossa kokenut mentori tukee työuraansa aloittelevaa aktoria ammatillisesti ja henkilökohtaisesti. Mentori tarjoaa osaamistaan, kokemuksiaan ja hiljaista tietoaan aktorin käyttöön. Aktori oivaltaa ja oppii oman ajattelun avulla löytämään vahvuuksiaan ja voimavarojaan sekä uusia näkökulmia.

Monalle mentorointi on antanut tukea ja rakennetta oman ammatillisen identiteetin pohtimiseen ja itselle merkityksellisen työuran löytämiseen. Kokeneemman mentorin avulla on voinut saada uusia näkökulmia siihen, mitä kaikkea sosiaalipsykologit voivat tehdä. Mentoroinnin avulla Mona on myös oppinut tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan laajemmin: aiemmin osaamistaan kuvaillessaan Mona keskittyi enemmän substanssiosaamisensa, kun taas Marin opastuksen avulla hän on osannut eritellä paremmin myös työskentely- ja yhteistyötaitojaan.

Marille antoisinta mentoroinnissa on ollut sanoittaa oman kokemuksen pohjalta, miten koulutus ja työkokemus on muovannut itsestä sellaisen osaajan kuin nyt on. Monan tuore näkemys on auttanut Maria ymmärtämään, miten paljon uutta opittavaa työelämän murros tuo meistä jokaisen eteen. Luottamuksellisessa mentorointisuhteessa voidaan jakaa innostusta, energiaa, ymmärrystä, epävarmuuksia ja pohdintoja. Marille on ollut palkitsevaa, että voi omalla osaamisellaan ja verkostoillaan auttaa Monaa merkityksellisen työn rakentamisessa.

Mentorointimatka sekä vahvistaa oman osaamisen johtamisen taitoja että toteuttaa elinikäisen oppimisen periaatteita. Mona ja Mari suosittelevat mentorointia ihan jokaiselle!

Kirjoittajat Mona Ranta ja Mari Svahn

Artikkeli julkaistu LinkedIn-palvelussa 12.3.2021