Jäin pohtimaan meidän vuotuisen 17.12.2020 pidetyn Teonpaikka-tilaisuuden jälkeen nuorten työllistymistä.

Tilaisuudessa Suomen Mentorit ry:n Advisory boardin puheenjohtaja Aki Kangasharju (ETLA) ja Mikael Pentikäinen (Suomen Yrittäjät) kertoivat koronavuoden taloudellisista vaikutuksista, monipaikkaisesta työstä ja siitä, kuinka uudet mallit työntekemiseen ovat tulleet jäädäkseen.

Monipaikkaisessa työssä koetaan selvitysten mukaan paljon mahdollisuuksia, etenkin asiantuntija- ja tietotyössä. Tänä vuonna moni nuori on aloittanut työn ilman lähikontaktia, virtuaalisesti. Työkulttuurin hahmottaminen on tällöin koettu hankalaksi – tukea, työkavereita ja toimiston ilmapiiriä kaivataan. Silti lähes kaikki haluavat jatkaa etätöitä ainakin jossain muodossa. Tämä tuo ihan uudenlaisia mahdollisuuksia kehyskunnille ja pienillä paikkakunnilla.

Tästä saatiin hyvä esimerkki, kun lanseerasimme Ylä-Savon mentoriohjelman yhteistyössä Kuopion Kauppakamarin kanssa. Ohjelmassa paikalliset työnantajat ja mentorit auttavat nuoria työllistymään alueelle, jossa on pulaa korkeakoulutetuista osaajista. Esimerkiksi yksi ohjelmassa mukana oleva työnantaja kertoi, että palkkaisi heti vaikkapa markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisia.

Samaan aikaan nuorten korkeakoulutettujen työttömyys on yhtä korkealla kuin finanssikriisin jälkeen ja etenkin PK-seudulla työllistyminen on hidastunut. Nuoret pelkäävät valmistuvansa kortistoon. Monet perinteiset ja vakavaraiset työnantajat ovat tehneet viime viikkojen aikana päätöksiä nuorten palkkaamisesta – harjoitteluohjelmia siirretään ja työpaikkojen määrää vähennetään, vaikka yrityksillä menisi suhteellisen hyvin. Seuraamme tätä kehitystä Suomen Mentoreissa huolestuneena.

Onko meille syntymässä mielenkiintoinen, aivan uudenlainen tilanne, jossa perinteisesti hyvin vetävä PK-seudun palveluvetoinen työmarkkina hiipuu ja uusia paikkoja syntyykin muille alueille suhteessa enemmän? Mitkä työyhteisöt uskovat tulevaan ja uskaltavat lähteä rakentamaan parempaa yhdessä nuorten osaajien kanssa?

Lasse Leponiemi
puheenjohtaja
Suomen Mentorit ry