Suomen hallitus on julkistanut tänä keväänä useita lisäbudjetteja yhteensä yli 18 miljardin arvosta. Rahaa on jaettu avokätisesti mitä moninaisimpiin kohteisiin. Mutta mihin unohtuivat nuoret, jotka tämän lystin vielä joutuvat maksamaan?

Suomen Mentoreiden perustajajäseninä haluamme nostaa esiin erityisesti korkeakoulutetut nuoret. Näiden nuorten koulutus on maksanut yhteiskunnalle keskimäärin 40 000 euroa/henkilö. Tällä hetkellä vastavalmistuneita korkeakoulutettuja nuoria on Akavan tilastojen mukaan työttömänä yli 3 500. Tämä on noin 140 miljoonan euron panostus yhteiskunnalta ja mittaamattoman arvokas henkinen ja taloudellinen panostus näiltä nuorilta.

Suomi tarvitsee uudistuakseen koulutettujen nuorten uusimman osaamisen, tiedon ja asenteen. Meillä ei ole varaa jättää näitä nuoria työelämän ulkopuolelle tuilla elelemään. Jos sen teemme, kasvatamme jo syntynyttä valtion kulupottia ja jätämme ’investointimme’ hyödyntämättä. Yksilötasolla vahingot ovat vieläkin vakavammat ja kauaskantoisemmat. Nuori kokee tutkimusten mukaan itsensä pitkäaikaistyöttömäksi jo puolen vuoden työttömyyden jälkeen. Tällöin itsetunto ja usko omaan tulevaisuuteen murenee. Nuorten työttömyys on sekä yhteiskunta- että yksilötasolla raunioittavaa. Siihen ei tietoyhteiskunta-Suomella tämän globaalin kriisin keskellä ole yksinkertaisesti varaa.

Ahnas käsi on jo työnnetty syvälle myös nuorten taskuihin ja valtion velkaa on otettu huolettomasti. Kättä emme enää saa vedetyksi pois, mutta korjausliikkeitä voidaan, ja pitääkin, tehdä pikaisesti. Jotta tulevat sukupolvet selviävät niskoilleen kaatuvasta velkataakasta, on valtiovallan päätettävä kiireesti toimenpiteistä, joilla varmistetaan nuorten nopea työllistyminen.

Tämä on koko Suomen ja kaikkien meidän suomalaisten etu.

 

Raija Kemiläinen
Suomen Mentorit ry:n perustajajäsen, ex hallituksen pj

Lasse Leponiemi
Suomen Mentorit ry:n perustajajäsen, hallituksen pj