Tervetuloa mukaan Rajaton Ylä-Savo -hankkeen mentorointiohjelmaan!

Mitä on mentorointiohjelma?

Mentoriohjelmassa aktori (eli mentoroitava) ja mentori tapaavat toisiaan ohjelman ajan, noin kerran kuussa.
Tapaamisten tarkoituksena on selkeyttää aktorin tavoitteita työelämässä ja esim. urasuunnittelussa, parantaa tavoitteisiin tarvittavia taitoja ja sanoittaa osaamista.

Mentorin tehtävänä on hyödyntää omaa osaamistaan aktorin asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä ei tarkoita asioiden tekemistä aktorin puolesta, vaan tarjoamalla peilin ja tukemalla aktoria löytämään oman potentiaalinsa ja hyödyntämään tätä työuralla etenemisessä. Keskustelut aktorin kanssa herättävät myös ajattelemaan omaa osaamista ja sen kehittämistä ja antaa uusia näkökulmia työelämään ja myös omaa työskentelyyn.

Rajaton Ylä-Savo -hankkeen mentorointiohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka toteutetaan kevään 2021 aikana etänä. Ohjelmaan voivat ilmoittautua mukaan kaikki mentoroinnista kiinnostuneet mentorit ja aktorit (ei paikkakunta sidonnainen). Lisätietoa ohjelmasta täältä.

Mentorointiohjelman aikataulu ja rakenne

  • Ohjelmaan ilmoittautuminen päättyy 29.1.
  • Ohjelma käynnistyy helmikuussa 2021, kun mentorointiparit on valittu.
  • Ohjelman aikana järjestetään vähintään kaksi virtuaalista koulutusta osallistujille ja mahdollistetaan pääsy Suomen Mentorien materiaaleihin.
  • Ohjelma päättyy elokuussa 2021 päätöstilaisuuteen.

Pyrimme löytämään jokaiselle mukaan ilmoittautuneelle mentorin ja/tai mentoroitavan. Emme kuitenkaan pysty takaamaan jokaiselle halukkaalle paria.

Kiinnostaako toimintamme? Haluatko olla tukemassa yhteiskunnallisesti merkittävää ja työelämää edistävää vapaaehtoistoimintaa?

Liity Suomen Mentorit ry:n jäseneksi ja lähde mentoriksi työttömälle korkeakoulutetulle nuorelle!

Lähde mukaan toimintaan!