Usein kysyttyä

Usein kysyttyä 2017-11-21T11:28:46+00:00

Mentorin ja aktorin ei tarvitse olla samalta alalta. Usein on jopa hyvä, että mentori tulee hieman eri alalta, sillä se voi avata uudenlaisia näkökulmia työnhakuun ja työelämään liittyen.

Meillä on myös mentori-aktoripareja, jotka ovat samalta alalta, mutta emme automaattisesti pyri tarjoamaan ns. täsmämentorointia. Hakemuksessa esille tuodut toiveet mentorin suhteen pyritään toki ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon mentorointipareja muodostettaessa.

Mentoriohjelma on täysin maksuton sekä mentorille että aktorille. Mentorit eivät myöskään saa palkkaa. Toimintamme perustuu vapaaehtoisuudelle. Myös yritysvierailut ja muut tilaisuudet ovat maksuttomia.

Mentorointiohjelma kestää vuoden. Vuoden aikana mentorimme sitoutuvat vähintään kahdeksaan tapaamiskertaan aktorinsa kanssa.

Mentorointia aloitettaessa on hyvä pitää tapaamisvälit tarpeeksi tiiviinä ja tavata tarvittavan usein, jotta mentorointisuhteesta muodostuu luottamuksellinen ja hyvä yhteistyö.

Pääsääntöisesti on aktorin vastuulla ottaa yhteyttä mentoriinsa ja ehdottaa tapaamisia. Aktori myös määrää hyvin pitkälti mentoroinnissa käsiteltävät teemat omien toiveidensa ja tavoitteidensa pohjalta.

Ohjelmamme on tarkoitettu nuorille, joilla ei ole vielä vakituista oman alansa työpaikkaa.

Voit kuitenkin hakea mentoria myös tilanteessa, jossa työsi on toistuvasti määräaikaista, lyhytjaksoista ja epäsäännöllistä, tai työ ei vastaa omaa koulutustasi. Täysin työtä vailla olevat aktorit ovat aina ensisijalla valintoja tehdessä.

Toiminta perustuu aktorin tarpeille, joten hänellä on vastuu tapaamisten sopimisesta, yhteydenotoista ja mentorisuhteen sisällöstä. Suunnitelma ja tavoitteet voidaan tehdä yhdessä, mutta aktori on vastuussa siitä, että ne vastaavat sitä mitä hän mentoroinnilta tarvitsee. Aktorilla on myös ensisijainen vastuu tapaamisten sopimisesta. Mentori saa tietenkin itse olla myös aktiivinen ja ehdottaa tapaamisia, jos siltä tuntuu. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että aktori on passiivinen osapuoli, jota mentori vetää perässään.

Käytämme mentoreistamme termiä ”kriittinen ystävä.” Kriittinen siksi, että mentori voi ulkopuolisena ihmisenä tarvittaessa myös kyseenalaistaa ja tarjota erilaisia näkökulmia aktorille. Ystävä siksi, että mentori aidosti välittää aktoristaan ja hänen hyvinvoinnistaan.

Mentorin ja aktorin välinen suhde on ehdottoman luottamuksellinen, ja molemmmilla on myös vastuu toimia toistensa luottamuksen arvoisesti. Jos ongelmia ilmenee, voi meihin olla aina yhteydessä. Kehotamme kuitenkin mentoria ja aktoria myös keskustelemaan ongelmatkin yhdessä läpi, jos vain mahdollista.

Mentorin tarkoitus ei ole löytää aktorilleen työpaikkaa. Tämä on aktorin itsensä tehtävä. Mentori kuitenkin tukee kaikin mahdollisin tavoin aktorin työnhakua. Työpaikan tarjoaminen tai sen konkreettinen mahdollistaminen ei ole kiellettyä, mutta sitä ei mentoreilta odoteta tai vaadita.

Pääsääntöisesti kyllä. Mentorimme sitoutuvat vuoden mittaiseen ohjelmaamme, ja ideaalitilanteessa töitä löytyy jo mentorointivuoden aikana.

Uutta työtä aloitettaessa on hyvä, että vierellä on myös ns. ulkopuolinen, luotettava sparraaja, joka tarvittaessa tukee ja tsemppaa. Mentorointisuhde on aina luottamuksellinen.

Parhaimmillaan mentoroinnista on hyötyä pitkälle työelämään mentorointisuhteen jo päätyttyä, ei pelkästään aktiivisessa työnhaussa valmistumisen jälkeen. Mentoroinnin hyödyt voivat ilmetä myös esimerkiksi kehittyneenä itsetuntemuksena ja selkiytyneenä kuvana oman alan toimijoista ja työkentästä. Jos aktori ei työllisty mentorointivuoden aikana, tarjoamme hänelle uuden mentorin, joka voi tuoda uudenlaista näkökulmaa työnhakuun.

Pyydämme mentoreiltamme ja aktoreiltamme hakemukset mentorointiin. Valinnat tehdään niin sanotusti käsityönä. Jokainen hakemus ja kirje luetaan ja kaikkien parien takana on selvä peruste.

Sekä mentorit että aktorit täyttävät hakemuslomakkeen, jossa kysymme heidän koulutustaustastaan, mielenkiinnonkohteistaan ja uratavoitteistaan. Aktorit liittävät hakemukseensa myös kirjeen mahdolliselle tulevalle mentorilleen. Näiden tietojen pohjalta pyrimme valitsemaan toisilleen mahdollisimman sopivat mentori-aktori parit.

Tarjoamme ensisijaisesti hakukriteerimme täyttäville hakijoille mentorin. Ensisijaiset hakukriteerimme löytyvät sivuiltamme kohdasta ”Hae mentoria”. Mikäli hakija täyttää kaikki hakukriteerimme, on hänellä hyvä todennäköisyys päästä mukaan ohjelmaan. Uusien mentori-aktoriparien muodostaminen riippuu myös luonnollisesti mentoreidemme määrästä. Mikäli hakija täyttää kaikki kriteerimme, mutta emme pysty tarjoamaan hänelle mentoria ensimmäisessä haussa, pääsee hakija etusijalle seuraavassa haussa.

Ohjelmaamme valituilla mentoreilla ja aktoreilla tulee olla motivaatio sitoutua vuodeksi ohjelmaan. Aktorin rooli on nimensä mukaisesti aktiivinen, ja mentorin roolina on tukea aktorin tavoitteita ja toiveita.

Mentoreiksi etsitään pitkään työelämässä olleita konkareita, joilla on kokemusta josta ammentaa nuoremmille. Koska aktorien yläikäraja on 32- vuotta pyrimme siihen, että mentorit olisivat tätä vanhempia. Joissain tilanteissä mentoreiksi on otettu myös 30 – 32 vuotiaita henkilöitä, jos heille löytyy sopiva aktori tarpeeksi suurella ikäerolla. Mentorin tulee aina olla vanhempi kuin aktorinsa. Haluamme yhdistää eri sukupolvia ja antaa mentoreille ja aktoreille eri iän tuomaa perspektiiviä.

Kirje mentorille on yksi hakemusprosessin tärkeimpiä osia aktorille. Kirje auttaa meitä ymmärtämään aktorin tarpeita mentoroinnin suhteen ja yhdistämään toisilleen sopivat henkilöt. Jos kirjeessä ei tule ilmi, mikä aktorin sen hetkinen tilanne on tai millaiseen ongelmaan hän kaipaa apua, aiheuttaa se lähinnä ihmettelyä siitä miksi hän on hakenut mentoria.

1.Kirje mentorille ei ole sama kuin työhakemus. Nyt ei ole tarkoitus myydä itseään ylisanoin. Haluamme tutustua sinuun juuri sellaisena kuin olet. Nyt saa sanoa, että työnhaku ottaa päähän, tulevaisuus on usvassa ja pallo hukassa. Juuri näihin haasteisiin me tarjoamme apua. Tärkeintä on, että kirjeessäsi tulee esille millaisissa asioissa toivoisit mentorisi auttavan.

2. Millainen tyyppi sinä olet? Kirjallisten hakemusten perusteella on mahdotonta täysin tietää, kuinka henkilökemiat lopulta toimivat, mutta mitä enemmän kerrot persoonastasi, harrastuksistasi ja mielenkiinon kohteista, sen parempi. Ne auttavat meitä hahmottamaan millainen tyyppi sinä olet ja kuka sinulle sopisi mentoriksi.

3.Sinun ei tarvitse olla erinomainen tekstin tuottaja. Emme arvioi mentorin tarvettasi sen perusteella, kuinka lahjakas kirjoittaja olet. Jos kirjoittaminen ei ole se oma juttu tai tyhjä sivu ahdistaa, voit käyttää hakemuksen liitteenä olevaa valmista kirjepohjaa. Kirjeesi lähetetään luettavaksi valitulle mentorille, jotta hän saa käsityksen siitä ketä on lähdössä mentoroimaan. Mieti siis mitä haluaisit sanoa tulevalle mentorillesi. Mitä haluaisit hänen sinusta tietävän heti kättelyssä.

4. Sinun ongelmasi ei tarvitse olla ainutlaatuinen. Suurimmalla osalla aktoreista työllistymiseen liittyvät haasteet ovat hyvin samanlaisia ja se on täysin ok. Nyt sinun ei tarvitse keksimällä keksiä, miten erottuisit joukosta tai miettiä mitä kaikki muut sanovat kirjeissään.

5. Kaikki kirjeet luetaan aivan yhtä tarkasti ja ajatuksella, eikä niitä laiteta minkäänlaiseen paremmuus järjestykseen. Jokaista aktoria kohdellaan yksilönä ja jokainen, joka täyttää hakukriteerit on täysin samalla viivalla muiden kanssa saamassa mentorin. Kaikki ovat siis yhtä hyviä hakijoita!

Järjestämme hakukierroksen pääkaupunkiseudun mentoriohjelmaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä.

Informoimme hakuajan alkamisesta sivuillamme ja Facebookissa: www.facebook.com/suomenmentorit. Hakuaikojemme ulkopuolella voit olla meihin yhteydessä.  Otamme yhteystiedot ylös, ja lähetämme viestiä uuden hakuajan alkaessa. Tällä hetkellä mentoriohjelmia on käynnissä pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Rovaniemellä, Porissa ja Kuopiossa.

Takaisin Mentoriohjelmaan