Syksyllä 2021 Suomen Mentorit käynnisti rinnakkain Helsingin työllisyyspalveluiden mentorointiohjelman sekä valtakunnallisen etämentorointiohjelman. Ohjelmissa lähdettiin yhteistuumin tukemaan korkeakoulutettujen nuorten työllisyyttä ja oman näköisen elämän rakentamista. Mentorointimatkan virtuaalinen päätöstilaisuus pidettiin tiistaina 17.5.2022.

70 % aktoreista kokopäiväisessä työssä

Suomen Mentoreiden mentorointiohjelmien tärkein tavoite on tukea korkeakoulusta valmistuneita nuoria työllistymisessä. Kun mentorointiohjelmat alkoivat syksyllä 2021, oli aktoreista kokoaikaisessa työssä noin 38 %. Nyt ohjelmien päättyessä jopa 70 % kertoo työskentelevänsä kokoaikaisesti joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Yrittäjien määrä nousi ohjelman aikana yhdestä prosentista kahdeksaan prosenttiin.

”Sain mentoroinnista apua työhakemuksen ja CV:n tekoon sekä työhaastattelutilanteeseen ja pääsin näiden vinkkien avulla useampaan työhaastatteluun ja lopulta sain työpaikan”, yksi ohjelman aktoreista iloitsee.

Mentorointi pureutuu omiin vahvuuksiin

Ohjelmien loppukyselyn tulosten perusteella aktoreille suurin hyöty mentoroinnista on mahdollisuus päästä vaihtamaan ajatuksia työelämässä pidempään toimineen henkilön kanssa sekä oman osaamisen tunnistamisen syventyminen.

”Eihän sitä ollut yksin miettiessä tajunnut, että sitähän osaakin vähän kaikkea”, summaa päättyneen ohjelman aktori Niklas Tilli.

“Pyysin mentoroinnin alussa Niklasta kirjoittamaan tekstin aiheesta Kuinka minusta tuli minä’. Niklas tunnisti itse tekstistä vahvuuksiaan ja sellaisia asioita, joita ei ollut aiemmin tullut ajatelleeksi. On hyvä muistaa, että ihminen pelaa parhaiten omilla vahvuuksillaan ja asioilla, jotka motivoivat”, summaa konkarimentori Matti Kemiläinen.

Läsnäoloa ja tsemppausta

Joka toinen päättyneen ohjelman aktoreista kertoi mentoroinnin suurimmaksi anniksi sen, että omaan elämään sai ihmisen, joka kuunteli ja oli läsnä. Tätä mentorointiohjelmaa on tehty hyvin poikkeuksellisessa maailmantilanteessa pitkään jatkuneen pandemian ja Venäjän hyökkäyksen keskellä. Epävarmuuden ja jopa ahdistuksen tunteiden myllertäessä luottamuksellisen mentorointisuhteen arvo on ollut mittaamaton.

”Ehdimme jakaa mentoroinnin aikana henkilökohtaisiakin asioita ja tsempata toisiamme pandemian ja Ukrainan tilanteen painaessa mieltä”, kertoo yksi päättyneen ohjelman mentoreista.

Suomen Mentoreiden seuraavat ohjelmat alkavat syksyllä 2022. Tiedotamme hakuajoista sekä verkkosivuilla että sosiaalisessa mediassa.

Lisätiedot:

Niina Pitkänen
Toiminnanjohtaja
044 971 1799
niina.pitkanen@suomenmentorit.fi
Suomen mentorit ry