IMG_1096 (kopio)

Suomen Mentorit järjesti trainee-ohjelmaan hakeneille nuorille työelämäseminaarin Metsossa elokuun alussa. Tilaisuus oli suunnattu ilman trainee-paikkaa jääneille hakijoille. Tilaisuuden teemana oli työelämä ja työnhaku. Paikalla olivat puhumassa Suomen elinkeinoelämän kärkinimet, Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen sekä Elinkeinoelämän keskusliiton entinen puheenjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila.

Helteisenä elokuun iltapäivänä paikalle oli saapunut auditoriollinen nuoria kuulemaan Kähkösen ja Kokkilan puheenvuoroja sekä tapaamaan muita työnhakijoita. Tilaisuuden alussa Suomen Mentoreiden puheenjohtaja Raija Kemiläinen esitteli lyhyesti yhdistyksen toimintaa. Kemiläinen nosti esille myös vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyysongelman ja viime vuodesta kasvaneet työttömyysluvut. Tilastojen mukaan tällä hetkellä vastavalmistuneita korkeakoulutettuja on työttömänä lähemmäs 5000. Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujan työttömien määrä on kasvanut lähes 12 prosenttia vuodessa.*

Tilaisuuden isäntä Matti Kähkönen kertoi Metsosta yrityksenä ja työnantajana. Metso työllistää maailmanlaajuisesti 14 000 henkilöä. Metso on mukana myös Suomen Mentoreiden Tehdään töitä –hankkeessa tarjoamalla trainee-paikkoja vastavalmistuneille. Metson keskeiset toimialat ovat kaivosala, kivenmurskaus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä sellu- ja paperiteollisuus. Toiminnassaan Metso panostaa erityisesti työturvallisuuteen ja kestävään kehitykseen.

Kähkönen kertoi nuorille myös omasta urastaan ja sen eri vaiheista. Kähkönen on toiminut koko uransa Metsossa eri tehtävissä. Hän aloitti aikanaan käyttöohjekirjojen teosta valmistuttuaan diplomi-insinööriksi. Keskeinen Kähkösen viesti nuorille olikin, että uran alkuvaiheessa ei kannata olla liian nirso työn suhteen, eikä erilaisia töitä kannata arvottaa; kaikki työ on arvokasta oppimiskokemusta. Lisäksi on hyvä olla aktiivinen ja etsiä tilanteita, joissa on mahdollisuus törmätä toisiin ihmisiin. Vaikka nykyään korkeakoulusta valmistuvilla on parempi koulutus, on työympäristö kuitenkin haasteellisempi kuin aiemmin. Pienilläkin kohtaamisilla voi olla iso vaikutus, jonka vuoksi reippaaseen ja myönteiseen asenteeseen kannattaa panostaa.

Kähkönen painotti myös opintojen loppuun saattamisen tärkeyttä. Keskeistä on oikeanlaisen asenteen omaksuminen, sillä työssä vaadittavia taitoja oppii kyllä työn myötä. Lisäksi keskeistä nykypäivän työelämässä on yhteistyökyky ja ryhmässä toimimisen taidot. Hyvänä eväänä työnhakuun Kähkönen painotti myös omana itsenä olemista. –Täytyy pyrkiä tekemään sellaisia asioita, joista pitää ja jotka kokee arvokkaana. Ensimmäiseltä työltä ei kuitenkaan kannata vaatia liikaa, sillä kaikki työ opettaa tekijäänsä.

Ilpo Kokkila aloitti puheenvuoronsa kertomalla esimerkin elävästä työelämän tilanteesta; -Toiset  tulevat huoneeseen ongelmien kanssa ja toiset tulevat ratkaisujen kanssa. Omalta kohdalta kannattaa aina miettiä, kumman asenteen kanssa saapuu paikalle. Kaikkia ongelmiaan ei kannata myöskään tuoda työpaikalle ja muiden kannettavaksi, sillä kaikilla on omat arkihuolensa. Kokkila kertoi myös elävästi omasta urastaan ja sen alkuvaiheista. Mukaan on mahtunut myös vaikeita paikkoja ja tilanteita, joista on noustu sitkeällä tekemisellä. Kokkila painotti, että vaikeissa tilanteissa pääsee eteenpäin, kunhan jaksaa sinnitellä vielä pikkuisen pidemmälle. Ajan kanssa isotkin sudenkuopat tasoittuvat, ja tulee helpompia vaiheita.

Kokkila painotti työelämässä myös kielitaidon ja esiintymistaitojen merkitystä. Näitä taitoja kannattaa harjoittaa ja opetella matkan varrella, sillä nykypäivän työelämässä hyvä englannin kielen taito ja kyky esiintyä ovat keskeisiä monella alalla. Yleisöstä tuli kysymys Kokkilalle yrittäjyydestä, josta puhutaan nykyään pajon. Onko yrittäjyys parempi vaihtoehto vastavalmistuneelle kuin joskus loputtomalta vaikuttava työnhaku? Kokkilan mielestä yrittäjyys voi olla erittäin hyvä vaihtoehto osalle ihmisistä erityisesti tässä maailman ajassa, mutta on hyvä muistaa että kaikille yrittäjyys ei kuitenkaan sovi. On persoonasta riippuvaista, onko yrittäjyys itselle paras vaihtoehto, ja sitä kannattaa pohtia. Suomen talous tarvitsee kuitenkin dynaamista näkökulmaa, jossa aktiivisesti etsitään ratkaisuja ja ihmiset myös itsellisesti ottavat elämän ‘käsiinsä’ pyrkimällä elättämään itsensä ja olemaan riippumattomia. Samanaikaisesti on kuitenkin erittäin tärkeää ymmärtää empatian merkitys osana työelämää ja ihmisyyttä. Kyky kysyä ja kuunnella sekä oikea asenne vievät paljon pidemmälle kuin itsekeskeisyys. Olla itsellinen olematta itsekäs, siinä hyvä ohjenuora. Kokkila puhui myönteisesti nuorten dynaamisesta asenteesta, jota työelämä tarvitsee jähmettyneiden, osittain ajasta jälkeenkin jääneiden rakenteiden tilalle.

Kemiläinen tiivisti hyvin iltapäivän antia muistuttamalla, että aina kannattaa kysyä itseltään työpaikalle mentäessä, onko itse henkilö, joka tukahduttaa vai sytyttää liekin. –Mitä hyvää minä voin tänään tehdä, ja millaisia asioita minä voin edistää?

 


*Lähde: Akava, Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot.