Suomen Mentorien aktorit saivat viime viikolla osallistua ainutlaatuiseen Tulevaisuus2027-työpajaan OP:lla.

Reijo Karhisen päivä vapaaehtoisena on osa OP:n hiiop Suomi100 lupausta. Päivä inspiroi ja herätti valtavasti ajatuksia ja tuotti 10 tulevaisuuden teesiä.

Suomen Mentorien aktorit visioivat yhdessä OP:n asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden näkymiä seuraavilta alueilta: liikunta, työ, terveys ja hyvinvointi, asuminen, talous ja toimeentulo sekä turvallisuus.

Vuoden 2027 tulevaisuuden teesien kärkivisioiksi nousi:

 1. Liikkumisen tulevaisuuden lupaukset:
  • Vuonna 2027 on kaupunkipyöräilyyn älykypärä
  • Vuonna 2027 käytetään Bon Voyage app:iä – liikkumisen mahdollisuus kaikille
 2. Työn tulevaisuuden lupaukset:
  • Vuonna 2027 tiedonjakaminen korvaa perinteisen johtamisen
  • Vuonna 2027 epäonnistumiset ovat uusia mahdollisuuksia
 3. Terveyden ja hyvinvoinnin lupaus:
  • Vuonna 2027 terveysdataa seurataan itsenäisesti ja reaaliaikaisesti
 4. Asumisen tulevaisuuden lupaukset:
  • Vuonna 2027 itsekeskeisyydestä irti päästäminen on avain jaettuun onneen
  • Vuonna 2027 teknologia oleellisesti vahvistaa yhteisöllistä verkostoitumista
 5. Talouden ja toimeentulon tulevaisuuden lupaukset:
  • Vuonna 2027 avoimuus mahdollistaa tietoiset kulutuspäätökset
  • Vuonna 2027 luodaan yhden luukun periaate
 6. Turvallisuuden tulevaisuuden lupaus:
  • Vuonna 2027 tekoäly suojelee ihmisiä hyökkäyksiltä

Jokainen sukupolvi luo oman tulevaisuutensa!

Opimme myös sen, että seuraavissa kyvyissä ei kone ainakaan vielä voi korvata ihmistä: kyky vuorovaikutukseen, empatiaan, luovaan ajatteluun, merkityksen antoon, joustavaan kontekstuaaliseen ajatteluun sekä sopeutumiskykyyn.

Yksilön valmius oppia uutta on tulevaisuuden tärkein taito –Reijo Karhinen

Mietimme myös, käytämmekö Suomen suurinta potentiaalia, korkeakoulutettuja nuoria, liian vähän hyödyksemme liike-elämässä?

 

Hurraa ja kiitos OP, Reijo Karhinen ja Suomen Mentorien aktorit!