Suomen Mentorit ry:n vuosikokous järjestettiin tiistaina 28.5.2024. Kokouksessa valittiin yhdistyksen seuraavalle toimikaudelle uusi hallitus. Hallituksessa jatkavat Mirva Antila, Matti Posio ja Mari Pollari. Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat Olli Lipsanen, Atte Palomäki ja Kaija Pohjala.

Vuosikokouksen puheenjohtajana Marianne Heikkilä

Suomen Mentorit ry:n vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin hallitus seuraavalle toimikaudelle. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokenut järjestöjohtaja, Suomen Mentorit ry:n hallituksen entinen puheenjohtaja toimikaudelta 2021–2022 ja Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.

– Suomi tarvitsee jokaisen koulutetun osaajan työpanoksen. Olen vaikuttunut siitä, mitä Suomen Mentorit on saanut kymmenessä toimintavuodessa aikaan tarjoamalla vuosittain maksuttoman valtakunnallisen mentorointiohjelman nuorille korkeakouluopiskelijoille ja korkeakoulutetuille osaajille. Tulosten mukaan aktoreiden työllisyys nousi koko ohjelman tasolla vuonna 2023 22 % ja edellisenä vuonna 32 %. On ollut suuri ilo seurata Suomen Mentorien ammattimaista ja vaikuttavaa työtä vuosien aikana”, toteaa Heikkilä.

Yrittäjyys, kansainvälisyys ja jäsenhankinta painopisteinä 2024

Vuosikokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toiminnanjohtajan, Niina Pitkäsen, esittelemä toimintasuunnitelma vuodelle 2024. Strategisina painopisteinä ovat yrittäjyys ja kansainvälisyys.

Yksityisyrittäjäin Säätiön apurahalla yhdistyksen omaa mentorointiohjelmaa kehitetään niin, että se tarjoaa tukea myös yrittäjyyttä pohtiville korkeakoulutetuille nuorille. Samalla toimintaan innostetaan mukaan lisää yrittäjätaustaisia mentoreita.

Kansainvälisyys näkyy mentorointiohjelmassa voimakkaasti, sillä lähes kolmannes mentorointipareista mentoroi englanniksi. Kansainvälisiä aktoreita haki ohjelmaan vuonna 2024 ennätysmäärä. Suomen Mentorit toteuttaa toista kertaa myös Business Finlandin kansainvälisen työyhteisön johtamisen mentorointiohjelman, jossa edistetään suomalaisten pk-yritysten työyhteisöjen kansainvälistymistä.

Tänä vuonna myös yhdistyksen jäsenmäärää halutaan kasvattaa rahoituspohjan vakauttamiseksi. Henkilöjäsenen vuoden jäsenmaksuksi päätettiin vuosikokouksessa 50 €. Jäseneksi liittyminen onnistuu yhdistyksen verkkosivuilla. Kannustamme kaikkia tukemaan Suomen Mentorit ry:n jäsenyydellä suomalaista mentorointitoimintaa, nuorten mielekkäitä työelämän polkuja sekä kestävää työelämää.

Hallituksen puheenjohtajat valitaan järjestäytymiskokouksessa

Yhdistyksen uusi hallitus järjestäytyy vuosikokouksen jälkeen ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajana kaksi toimikautta toiminut Mirva Antila kiitti vuosikokouksessa väistyvää hallitusta hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta toiminnalleen puheenjohtajana.

– Suomen Mentoreiden toiminnan merkitys korostuu epävarmoina ja haastavina aikoina. Yhdistyksen tukeminen on vaikutuksiltaan suurta sekä yksittäisen ihmisen että suomalaisen yhteiskunnan elinvoiman kannalta, summaa Antila.

Uusista hallituksen jäsenistä vuosikokouksessa esittäytyi kokenut mentori Kaija Pohjala, Head of International Business & Partner, Viestintätoimisto Kaikusta.

– On merkityksellistä tulla valituksi Suomen Mentorit ry:n hallitukseen, jossa pääsemme kehittämään suomalaista työelämää sekä tukemaan nuoria työllistymisessä ja oman polun löytämisessä. Yhdistyksen toiminnassa korostuvat minulle henkilökohtaisestikin tärkeät teemat, kuten yrittäjyys, kansainvälisyys, rohkeus ja elinikäinen oppiminen, jotka auttavat Suomen taas kasvun uralle, kuvaa Pohjala.

Koko yhdistyksemme kiittää panoksestaan Hanna Kotolaa, Katja Seppästä, Antti Vasaraa ja Kari Väisästä, jotka väistyvät hallituksesta, mutta jäävät Suomen Mentoreiden taustavaikuttajiksi ja puolestapuhujiksi.