Suomen Mentorit ry sai alkunsa kumpuavasta energiasta ja tekemisen meiningistä Sitran vauhdittamana runsas kymmenen vuotta sitten. 

Vuonna 2012 Sitra kutsui päättäjiä ja vaikuttajia etsimään yhdessä elinvoiman lähteitä Suomelle. Ohjelmassa työstettiin toimenpiteiksi näkemystä siitä, miten maailmaa silloin ravistelleet kriisit muuttavat Suomen toimintaympäristöä. Yhdeksi keskeiseksi oivallukseksi nousi, että elinvoima lähtee myös ihmisistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.

10-vuotisjuhlavuottaan viettävä Suomen Mentorit ry on tehnyt vaikuttavaa jälkeä. Kaikkiaan 3400 osaajaa on saanut mentorin ja 1000 vapaaehtoista mentoria on mukana toiminnassa.

Nuorten tukeminen on tekoja

Suomessa on lähes miljoona 15–29-vuotiasta nuorta. Yhä useampaa heistä huolettaa opiskelemaan ja työelämään pääsy, mielenterveys ja arjessa pärjääminen. Myös meillä aikuisilla on kova huoli nuorista.

”On tullut jotenkin sellainen käsitys, että pitää jo opiskellessaan valmiiksi tietää asioita”, pohti nobelisti-taloustieteilijä Bengt Holmström Suomen Mentorit ry:n 10-vuotisgaalassa 28.3.2023 reflektoidessaan nykyisten yliopisto-opiskelijoiden tuntoja.

Olemmeko ajautuneet tilaan, missä nuoret jäävät huolineen yksin?

Sitran Tulevaisuusbarometrin tulos tuo valoa: nuorilla on tulevaisuususkoa kriiseistä huolimatta. Tartutaan siis toimeen. Suomen Mentorien 10-vuotisjuhlissa tuntui, että palavaa halua ja kykyä kyllä on.

Elinvoimaa vuorovaikutuksesta

”Sain elämääni ihmisen, joka kuunteli ja oli läsnä.”

Parhaimmillaan mentoroinnissa molemmat oppivat toisiltaan.

Mentoroinnin hyödyistä nuoret nostavat tärkeimmäksi sen, että ovat päässeet vaihtamaan ajatuksia työelämässä pidempään toimineen henkilön kanssa. Mentorointi lisää itsetuntemusta, ja nuori oppii tunnistamaan ja kuvaamaan omaa osaamistaan.

Maailma on murroksessa ja tulevaisuuden Suomi on entistä erilaisempi. Epävarmuudessa eläminen haastaa vahvistamaan muutoskykyämme. Erilaisuus tuo jännitteitä ja vaikeuttaa yhteistyötä. Mentorointi antaa työkaluja ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja. Se voi herättää kiinnostuksen oppimiseen ja eri näkökulmien ymmärtämiseen.

Kaikkea ei tarvitse tietää. Nuorten tukeminen on konkreettisia tekoja minulta, sinulta ja meiltä kaikilta. Aikuistuminen on vaikeaa, eikä kukaan pärjää yksin.

Tulevaisuudenkin Suomessa elinvoima lähtee myös ihmisistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Tarvitsemme Suomen, missä kuuntelu, aito läsnäolo ja kohtaaminen, auttaminen ja välittäminen ovat arkea. Tehdään se yhdessä.

Lue lisää: Tulevaisuusbarometri 2023 -tulokset

Vieraskirjoituksen on laatinut johtaja Päivi Hirvola Sitrasta.
Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu Sitran blogissa 11.4.2023.

Päivi Hirvola.          Kuva: Miikka Pirinen