Suomen Mentorit ry on toteuttamassa Tieteentekijöiden liiton ensimmäistä mentorointiohjelmaa, joka käynnistyi elokuun lopussa. Ohjelmaan on valittu avoimen haun kautta mukaan 16 mentoroitavaa tieteentekijää, jotka etsivät tukea urapolkunsa kirkastamiseen. 

Tieteentekijöiden urat monipuolistuvat

Yhdeksän kuukauden mittainen mentorointiohjelma on suunnattu erityisesti tieteentekijöille, jotka kokevat olevansa urallaan risteyskohdassa. Ohjelman tavoitteena on auttaa mentorointiin osallistuvia hahmottamaan, millaisia uramahdollisuuksia tieteentekijöille voisi avautua, sekä tunnistamaan tieteentekijöiden työelämävahvuuksia. Ohjelma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa ja tavoitteena on myös selvittää, auttaako mentoroinnin kaltainen työelämän tuki tieteentekijöitä löytämään askeleita uralleen.

– Olemme havainneet, että tieteentekijöillä on entistä enemmän tarpeita monipuolisille uravaihtoehdoille, eikä tyypillinen tutkija-opettaja-polku ole välttämättä enää monelle se ykkösvaihtoehto. Tutkijanura voi olla melko pirstaleinen, eikä suinkaan suoraviivaista etenemistä uraportaalta toiselle. Erilaisten tukipalveluiden kuten uraneuvonnan muodot ja saatavuus myös vaihtelevat työnantajittain ja rahoitusmuodoittain. Haluamme tukea tieteentekijöiden urapolkujen moninaistuvaa tulevaisuutta, ja Suomen Mentoreiden kanssa toteutettava ohjelma pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen, liiton puheenjohtaja Tero Karjalainen kertoo.

Tutkijan uran epävarmuus lisää tarvetta mentoroinnille

Haku mentoreiksi ja aktoreiksi toteutettiin keväällä. Aktoreiksi valikoitui 16 tieteentekijää eri puolilta Suomea. Aktorit odottavat ohjelmalta omien uramahdollisuuksien pallottelua, oman urasuunnan kirkastamista ja vertaiskeskustelua tieteentekijän työelämästä. Valtaosa ohjelmaan valituista aktoreista työskentelee yliopistoissa, mutta mukana on myös apurahatutkijoita ja muualla kuin yliopistosektorilla työskenteleviä sekä työttömiä tieteentekijöitä. Mentoreiksi taas ryhtyi 16 tieteen ja tutkimuksen parissa työskentelevää henkilöä, jotka haluavat tukea tieteentekijäkollegoita omien uranäkymiensä hahmottamisessa.

– Saimme paljon hakemuksia erityisesti aktoreiksi, eli tarvetta mentoroinnille on. Aktoreiden kertomuksista on luettavissa tutkijan uralle ominainen epävarmuus. Esimerkiksi väitöskirjan valmistuminen ja määräaikaisuuskierteestä pois pääseminen voivat olla tieteentekijän uralla hetkiä, jolloin tukea ja apua omien uramahdollisuuksien kartoittamiseen tarvitsee enemmän. Olemme saaneet tähän ohjelmaan mukaan todella monipuolisen joukon tieteentekijöitä, ja ohjelman vetäminen on minulle henkilökohtaisesti myös ilo, sillä olen tehnyt aiemmin yli 10 vuoden uran yliopistosektorilla pystyen samaistumaan tieteentekijöiden urapohdintoihin, Suomen Mentorit ry:n toiminnanjohtaja Niina Pitkänen summaa.

Alkuperäinen uutinen on julkaistu Tieteentekijöiden verkkosivuilla 7.9.2023.
Tekstin on laatinut viestintäpäällikkö Siiri Nousiainen Tieteentekijöiden liitosta.


Suomen Mentorit ry on 10 vuoden kokemuksella yksi suomalaisen mentoroinnin pioneereista. Keskitymme omissa ohjelmissamme tukemaan alle 36-vuotiaita korkeakoulutettuja osaajia mielekkäille ja kestäville työelämän poluille. Tänä päivänä tarjoamme vuosien aikana kertynyttä mentoroinnin asiantuntijuutta myös muille yhteisöille ja yrityksille. Mentoroinnin asiantuntijapalveluista saatavat varat käytetään yhdistyksen yleishyödylliseen ydintoimintaan, eli korkeakoulutetuille nuorille tarjottavien maksuttomien mentorointiohjelmien toteuttamiseen.