Tieteentekijöiden ja Suomen Mentorit ry:n järjestämä yhdeksän kuukauden mittainen mentorointiohjelma päättyi toukokuussa. Mentorointiohjelma keskittyi tieteentekijöiden erilaisten uramahdollisuuksien kirkastamiseen ja työelämävahvuuksien tunnistamiseen.

Mentorointi tuki tieteentekijöiden uraoivalluksia

Ensimmäistä kertaa toteutettu tieteentekijöiden mentorointiohjelma käynnistyi elokuun 2023 lopussa. Ohjelmaan valittiin avoimen haun kautta mukaan 16 tieteentekijää, jotka etsivät tukea urapolkunsa kirkastamiseen. Mentoreiksi taas ryhtyi 16 tieteen, tutkimuksen ja opetuksen parissa työskentelevää henkilöä, jotka halusivat tukea tieteentekijäkollegoita omien uranäkymiensä hahmottamisessa.

Ohjelman aikana mentorointiparit tapasivat toisiaan kahdeksan kertaa. Lisäksi osallistujille järjestettiin kolme yhteistä tilaisuutta.

Ohjelma oli suunnattu erityisesti tieteentekijöille, jotka kokivat olevansa urallaan risteyskohdassa. Ohjelman tavoitteena oli auttaa mentorointiin osallistuvia hahmottamaan, millaisia moninaisia uramahdollisuuksia tieteentekijöillä voisi olla, tunnistamaan omia työelämävahvuuksia sekä kirkastamaan tulevaisuuden suuntaa. Aktoreita ja mentoreita tuotiin yhteen ennakkoluulottomasti tieteenalarajat ylittäen.

– Tieteidenvälinen mentorointi koettiin pääosin omaa tieteentekijyyttä rikastaneena asiana. Moni myös kertoi oivaltaneensa mentoroinnin aikana, kuinka meillä itsellämme on mahdollisuus muovata urastamme omannäköinen, kertoo Suomen Mentoreiden toiminnanjohtaja Niina Pitkänen.

Mentorointi toi rauhaa ja vahvisti jaksamista

Palautteen perusteella mentorointi antoi osallistujille uusia näkökulmia omaan työhön ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin, mutta auttoi myös rauhoittumaan omien urapohdintojen äärellä. Kokemus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta omana itsenään oli myös tyypillinen ja arvokas kokemus mentoroinnin jälkeen.

– Tieteentekijöiden ohjelmassa korostui lisäksi mentoroinnin merkitys etenkin aktorin jaksamiselle. Mentorointi voikin tarjota sellaista sosiaalista tukea, joka vahvistaa voimavaroja ja hyvinvointia työelämässä, jossa uupuminen on nykyään liian yleistä, sanoo Pitkänen.

Ohjelma tukee Tieteentekijöiden urapalveluiden kehittämisessä

– Mentorointiohjelma toteutettiin jäsenten toiveesta, ja se sai hyvän vastaanoton. Tieteentekijöiden näkökulmasta oli ilo seurata aktoreiden ja mentoreiden yhteistä matkaa ja kuulla palautetta nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta, kertoo Tieteentekijöiden väliaikainen toiminnanjohtaja Nina Hahtela.

– Saamamme hyvän palautteen perusteella aktorit kokivat, että mentoroinnista sai tukea oman tieteentekijäidentiteetin vahvistamiseen. Myös positiivinen suhtautuminen omiin uranäkymiin vahvistui, kertoo Tieteentekijöiden erityisasiantuntija Miia Ijäs-Idrobo.

Mentorointiohjelmasta saatujen kokemusten ja palautteen pohjalta Tieteentekijät arvioi ja kehittää urapalvelujaan. Tavoitteena on vahvistaa jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa vertaistuen paikkoja myös jatkossa.

Alkuperäinen uutinen on julkaistu Tieteentekijöiden verkkosivuilla 30.5.2024.