Työttömälle vastavalmistuneelle nuorelle epäsuhta työelämään liittyvien haaveiden ja vallitsevan työllistymistilanteen välillä on suuri. Suomen Mentorit ry avaa haun työllistymistä tukevaan syksyn mentoriohjelmaan poikkeuksellisesti jo nyt. Tukea annetaan ensimmäistä kertaa myös englanniksi.

Koronaepidemian aiheuttama talouden turbulenssi on vaikuttanut voimakkaasti sekä toisen että korkea-asteen koulutuksesta valmistuvien nuorten työllistymisnäkymiin. Yllättävä työttömäksi jääminen onnistuneen opiskelun ja toivottomalta tuntuvan työllistymisen välillä aiheuttaa ristiriitaisia tunteita nuorissa, ja vaikuttaa nuorten minäkuvan ja työelämäidentiteetin syntyyn.

Työ- ja elinkeinoministeriön uusimman, huhtikuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys lisääntyi suhteellisesti eniten 20-44 -vuotiaiden joukossa – kasvua oli 108%. Samanaikaisesti työpaikkoja on vähemmän tarjolla kuin aikaisemmin. On odotettavissa, että kehitys jyrkkenee, kun touko-kesäkuussa oppilaitoksista valmistuu lisää nuoria työmarkkinoille.

“Moni valmistuneista nuorista on kokenut tilanteen ahdistavana. He ovat kyseenalaistaneet omat työllistymismahdollisuutensa nyt, kun moni kokenut työelämän ammattilainenkin on lomautettuna. Nuoret ovat mentorihakemuksissaan kertoneet kariutuneista harjoittelupaikoista ja työsuhteista. Lisäksi kevään ohjelmassa mukaan haki yhtäkkiä 30% enemmän nuoria kuin oli mentoreita. ” kertoo Suomen Mentorien puheenjohtaja Lasse Leponiemi.

Työttömyysjakson venyessä työllistämistoimien toteuttaminen hankaloituu ja työllistymisen todennäköisyys laskee merkittävästi. Erityisesti nuorten on tärkeää uskoa omiin vahvuuksiinsa ja saada niiden tunnistamiseen apua. Suomen Mentorien verkostossa yli 500 mentoria työskentelee vapaaehtoisesti työttömien nuorten kanssa auttamassa heitä tunnistamaan näitä taitoja.

“Suomalaisen yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että koulutetut nuoret saadaan nopeasti työelämään. Verkostossamme vapaaehtoiset mentorit tukevat tulevaisuuden osaajia päivittäin löytämään omat vahvuutensa ja kannustavat työnhaussa – jokainen meistä on tarvinnut jonkun, joka on uskonut meidän osaamiseen uran alkuvaiheessa. Meidän on kannettava yhdessä vastuuta siitä, että Suomessa koulutetut nuoret pääsevät työelämään mahdollisimman nopeasti. Jotta onnistumme, tarvitsemme sekä mentoreita että nuoria työllistäviä työyhteisöjä verkostoomme” toteaa Lasse Leponiemi.

Suomen Mentorit on tilanteesta johtuen avannut poikkeuksellisesti haun syksyn mentoriohjelmia varten jo nyt, jotta kaikki korkeakouluista valmistuneet työttömät nuoret saisivat haettua apua työllistymisen tueksi. Lisäksi loppuvuodesta käynnistetään englanninkielinen mentorointiohjelma tukemaan Suomessa tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten nuorten asettautumista Suomeen. Toiminta on vapaaehtoista eikä mentoriohjelmaan liittymisestä peritä maksua.