Vuoden 2024 ohjelman toteutus

Toteutamme maaliskuussa 2024 alkavan mentorointiohjelmamme jälleen valtakunnallisena ohjelmana, mikä mahdollistaa osallistumisen ympäri Suomen. Mentorointiohjelmamme ydin on aktorin ja mentorin ainutlaatuinen yhteinen matka. Meidän tärkein tehtävämme Suomen Mentoreilla on mahdollistaa aktorin ja mentorin kohtaaminen. Siksi me käytämme mahdollisimman sopivien mentorointiparien muodostamiseen aikaa ja vaivaa.

”Mentoroinnista muodostui minulle lämmin kokemus, vaikka tavoitteet alussa olivatkin asiapitoisia. Opin paljon itsestäni, elämästä ja siitä, että kaikkea ei ole mahdollista suunnitella, vaikka yrittäisi kuinka.” (aktori 2023)

Olennaiset asiat pähkinänkuoressa:

  • Ohjelman kesto: Vuoden 2024 mentorointiohjelmamme kestää maaliskuusta joulukuuhun eli noin 10 kuukautta.
  • Tapaamismäärä: Ohjelman aikana mentori ja aktori sitoutuvat tapaamaan toisiaan yhdessä sopien ja aikatauluttaen 8–10 kertaa. Tapaamiset voivat olla kasvokkain, virtuaalisesti tai näitä vaihdellen. Hyvä tapaamisrytmi toteutuu esimerkiksi niin, että tapaaminen on kerran kuussa. Suosittelemme yhden tapaamisen kestoksi 1–2 tuntia. Osa pareista pitää tiiviisti yhteyttä myös tapaamisten välillä, mutta jokainen pari päättää itse juuri heille sopivat toimintatavat.
  • Tavoitteellisuus: Yksi onnistuneen mentorointisuhteen olennaisimmista elementeistä on tavoitteellisuus. Ohjelman alussa jokainen mentorointipari asettaa yhteiselle matkalleen tavoitteen aktorin tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Olemme pyytäneet aktoreita hahmottelemaan omaa tavoitettaan jo ohjelman hakulomakkeessa, mikä auttaa orientoitumaan ohjelmaan.
  • Tapaamisten sisältö: Luottamuksellisissa mentorointitapaamisissa voidaan keskustella esimerkiksi aktorin osaamisesta ja arvoista; työllistymisestä, työnhausta ja verkostojen rakentamisesta; yrittäjyydestä ja oman työpaikan luomisesta; työelämävalinnoista ja hyvinvoinnista sekä tulevaisuuden suunnasta. Olennaisinta on, että tapaamiset rakentuvat aktorin toiveiden ja mentoroinnille asetetun tavoitteen ympärille. Esittelemmme ohjelman aloitustilaisuudessa myös esimerkkitapaamisrungon, jota saa soveltaa aktorin tarpeiden mukaan.
  • Sitoutuminen: Molemminpuolinen sitoutuminen on avain mentoroinnin onnistumiseen. Toivomme, että jokainen ohjelmaamme hakenut on aidosti motivoitunut yhteiseen mentorointimatkaan oman parinsa kanssa – joko omaa osaamista ja ajattelua aktorina kehittäen tai toisen kehittymistä mentorina tukien eettisiin toimintatapoihimme nojaten.

Ohjelmaa tukevat koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet

Jotta saisit kokemuksesta täyden hyödyn ja ilon irti, järjestämme ohjelman aikana myös muita yhteisiä verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia, joihin voit osallistua oman aikataulusi ja tarpeesi mukaan. Lisäksi käytössäsi on materiaalipankkimme, josta kuulet lisää ohjelman aloitustilaisuudessa.

Tilaisuuksia järjestetään sekä virtuaalisesti että kasvokkain. Livetilaisuudet järjestetään pääkaupunkiseudulla saavutettavuuden vuoksi.

Tapahtumakalenteri 2024:

Osa tapahtumista vaatii ilmoittautumisen ja joissain tapahtumissa on rajattu osallistujamäärä. Koska elämässä sattuu ja tapahtuu, pidätämme oikeuden aikataulujen ja tapahtumasisältöjen muutoksiin.

Lue lisää mentorointiohjelmistamme täältä.