Vuoden 2024 ohjelman toteutus

Seuraava mentorointiohjelmamme käynnistyy maaliskuussa 2024. Hakuaika ohjelmaan on nyt päättynyt.

Toteutamme maaliskuussa 2024 alkavan mentorointiohjelmamme jälleen valtakunnallisena ohjelmana, mikä mahdollistaa osallistumisen ympäri Suomen. Ohjelman aikana järjestetään tilaisuuksia sekä virtuaalisesti että kasvokkain. Livetilaisuudet järjestetään pääosin pääkaupunkiseudulla saavutettavuuden vuoksi. Myös itse mentorointi voi toteutua ohjelmassa joko kasvokkain, etänä tai näitä yhdistellen. Jo hakemuksessa kukin voi esittää toiveensa siitä, haluaisiko oman parin lähipaikkakunnalta vai sopiiko etämentorointi hyvin.

Mentorointiohjelmamme ydin on aktorin ja mentorin ainutlaatuinen yhteinen matka. Meidän tärkein tehtävämme Suomen Mentoreilla on mahdollistaa aktorin ja mentorin kohtaaminen. Siksi me käytämme mahdollisimman sopivien mentorointiparien muodostamiseen aikaa ja vaivaa. Ohjelmiemme hakulomake kannattaakin täyttää huolella, jotta meillä on tarvittavat pohjatiedot mahdollisimman sopivien parien yhteen saattamiseen.

”Ohjelma oli ihanan vapaa, meitä ei pakotettu mihinkään tapaamisrytmiin ja pidin siitä. Sain elämääni erityisen ihmisen, jonka kanssa vapaasti sparrailla vaikeaa asiaa, ilman että minua tuomittiin tai syyllistettiin.” (aktori 2022)

Olennaiset asiat pähkinänkuoressa:

 • Ohjelman kesto: Vuoden 2024 mentorointiohjelmamme kestää maaliskuusta joulukuuhun eli noin 10 kuukautta.
 • Tapaamismäärä: Ohjelman aikana mentori ja aktori sitoutuvat tapaamaan toisiaan yhdessä sopien ja aikatauluttaen 8–10 kertaa. Tapaamiset voivat olla kasvokkain, virtuaalisesti tai näitä vaihdellen. Hyvä tapaamisrytmi toteutuu esimerkiksi niin, että tapaaminen on kerran kuussa.
 • Tapaamisten sisältö: Luottamuksellisissa mentorointitapaamisissa voidaan keskustella esimerkiksi aktorin osaamisesta ja arvoista; työnhausta ja verkostojen rakentamisesta; yrittäjyydestä ja oman työpaikan luomisesta; työelämävalinnoista ja hyvinvoinnista sekä tulevaisuuden suunnasta. Olennaisinta on, että tapaamiset rakentuvat aktorin toiveiden ja mentoroinnille asetetun tavoitteen ympärille. Esittelemmme ohjelman aloitustilaisuudessa myös esimerkkitapaamisrungon, jota saa soveltaa aktorin tarpeiden mukaan.
 • Sitoutuminen: Molemminpuolinen sitoutuminen on avain mentoroinnin onnistumiseen. Toivomme, että jokainen ohjelmaamme hakeva on aidosti motivoitunut yhteiseen mentorointimatkaan oman parinsa kanssa – joko omaa osaamista ja ajattelua aktorina kehittäen tai toisen kehittymistä mentorina tukien.
 • Tavoitteellisuus: Yksi onnistuneen mentorointisuhteen olennaisimmista elementeistä on tavoitteellisuus. Ohjelman alussa jokainen mentorointipari asettaa yhteiselle matkalleen tavoitteen aktorin tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Pyydämme aktoreita hahmottelemaan omaa tavoitettaan jo ohjelman hakulomakkeessa, mikä auttaa orientoitumaan ohjelmaan.
 • Matkan aloitus: Ohjelman aloitustilaisuus järjestetään virtuaalisesti ti 19.3.2024 klo 16.30-18.00.

Ohjelmaa tukevat koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet

Jotta saisit kokemuksesta täyden hyödyn ja ilon irti, järjestämme ohjelman aikana myös yhteisiä verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia, joihin voit osallistua oman aikataulusi ja tarpeesi mukaan. Suosittelemme kuitenkin jokaiselle ainakin aloitustilaisuuteen osallistumista. Lisäksi käytössäsi on materiaalipankkimme, josta kuulet lisää ohjelman aloitustilaisuudessa.

Julkaisemme ohjelman tapahtumakalenterin ohjelman aloitustilaisuudessa, mutta luvassa on mm. seuraavaa:

 • Työelämä- ja mentorointiaiheisia webinaareja
  • 4.4. klo 16.30-18.00 Webinaari: Riikka Seppälä – Neuromoninaisuuden tunnistava mentorointi – kohti yhteisiä onnistumisia
  • 21.5. klo 16.30-17.30 Webinaari: Jaakko Sahimaa – ammatillinen itsetuntemus ja oman paikkansa löytäminen työelämässä
  • 5.11. klo 16.30-17.30 Webinaari: Kristina Juuso – alanvaihto ja siihen liittyvät uskomukset
 • Virtuaalisia aamukahvitilaisuuksia mentoreille
  • 10.4. klo 8.30-9.30 Mentoreiden aamukahvit: Luottamuksen rakentaminen
   • Alustajana Leena Toivanen, EMCC Finlandin entinen hallituksen jäsen
 • Virtuaalisia afterwork-tilaisuuksia aktoreille
  • 24.10. klo 17.30-18.30 Mentees’ Online Afterwork
 • Työpajoja aktoreille
  • 26.3. klo 18.00-20.00 Unelmakartta-työpaja / Vision board workshop (live, Helsinki)
  • 7.6.-9.6. Tulevaisuuden polkuni -retriitti (live, Utö)
  • Lokakuu: Yrittäjyys-työpaja
 • Verkostoitumistilaisuuksia mentorointipareille
  • 16.5. klo 18.00 Mentorointiparien afterwork (live, Helsinki)
  • 14.11. klo 18.00 Mentorointiparien afterwork (live, Helsinki)

Osa tapahtumista vaatii ilmoittautumisen ja osassa tapahtumia on rajattu osallistumismäärä. Koska elämässä sattuu ja tapahtuu, pidätämme oikeuden aikataulujen ja tapahtumasisältöjen muutoksiin.

Järjestämme ohjelman aikana mielellämme live-tilaisuuksia myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Jos haluat tarjota tilaisuudelle tilan organisaatiostasi tai olla mukana ideoimassa sisältöjä, laita viestiä osoitteeseen: info@suomenmentorit.fi. Pienessä yhdistyksessä uskomme yhteistyön ja verkostojen voimaan!

Lue lisää mentorointiohjelmistamme täältä.