Mentorin ja aktorin ei tarvitse olla samalta alalta. Usein on jopa hyvä, että mentorilla on hieman erilainen tausta. Erilaisuus voi avata täysin uudenlaisia näkökulmia työnhakuun ja työelämään.

Meillä toki on mentori-aktoripareja, jotka ovat samalta alalta. Hakemuksessa esille tuodut toiveet pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon, kun muodostamme mentori-aktoripareja. Emme silti pysty varmistamaan, että jokaiselle aktorille löytyy mentori samalta alalta.

Mentoriohjelma on täysin maksuton mentorille ja aktorille. Mentorit eivät saa palkkaa, vaan toimintamme perustuu vapaaehtoisuudelle. Mentoriohjelman aikana mahdollisesti järjestettävät yritysvierailut ja koulutustilaisuudet ovat myös maksuttomia. Tarjoamme lisäksi jäsenillemme etuja, kuten kolmansien tahojen tarjoamia koulutuksia, jotka ovat maksuttomia jäsenillemme.

Mentorointiohjelma kestää vuoden. Vuoden aikana mentori-aktoripari sitoutuu tapaamaan toisiaan vähintään kahdeksan kertaa. Huom! Vuoden 2021-2022 mentorointiohjelmissa testataan tiiviimpää toteutusta ja ohjelmat kestävät syksystä alkukesään. Tuona aikana aktori ja mentori tapaavat 6-10 kertaa. 

Kun mentorointi alkaa, tapaamisvälit on hyvä pitää tiiviinä. Aktorin vastuulla on ottaa yhteyttä mentoriinsa ja ehdottaa tapaamisia. Aktori myös määrää pääsääntöisesti mentoroinnissa käsiteltävät teemat omien toiveidensa ja tavoitteidensa pohjalta.

Voit hakea mukaan mentoriohjelmaan, jos olet ensimmäisessä oman alasi työpaikassa ja valmistumisestasi on enintään kaksi vuotta aikaa. Voit hakea mentoria myös tilanteessa, jossa työsi on toistuvasti määräaikaista, lyhytjaksoista ja epäsäännöllistä tai jos työ ei vastaa omaa koulutustasi.

Ilman oman alansa vakituista työpaikkaa olevat aktorit ovat ensisijaisia hakijoita, kun valitsemme osallistujat ohjelmaan.

Mentorointi perustuu aktorin tarpeille. Aktorin tehtävänä on ottaa yhteyttä mentoriin sekä sopia tapaamisista. Mentoroinnin tavoitteet ja suunnitelma tavoitteen toteutumiseksi määritellään yhdessä mentorin kanssa. Aktori on vastuussa siitä, että nämä tavoitteet vastaavat sitä, mitä hän mentoroinnilta tarvitsee.  Mentori saa tietenkin itse olla myös aktiivinen ja ehdottaa tapaamisia, jos siltä tuntuu. Tarkoitus ei silti ole, että aktori on passiivinen osapuoli, jota mentori vetää perässään.

Käytämme mentoreistamme termiä ”kriittinen ystävä.” Kriittinen siksi, että mentori voi ulkopuolisena ihmisenä tarvittaessa myös kyseenalaistaa ja tarjota erilaisia näkökulmia aktorille. Ystävä siksi, että mentori aidosti välittää aktoristaan ja hänen hyvinvoinnistaan.

Mentorin ja aktorin välinen suhde on ehdottoman luottamuksellinen. Molemmmilla on myös vastuu toimia toistensa luottamuksen arvoisesti. Jos ongelmia ilmenee, voi meihin olla aina yhteydessä. Kehotamme mentoria ja aktoria myös keskustelemaan mahdollisista haasteista myös yhdessä, jos  vain mahdollista.

Mentorin tarkoitus ei ole löytää aktorilleen työpaikkaa. Tämä on aktorin tehtävä. Mentorin tehtävänä on tukea kaikin mahdollisin tavoin aktorin työnhakua. Työpaikan tarjoaminen tai sen konkreettinen mahdollistaminen ei ole kiellettyä, mutta sitä ei mentoreilta odoteta tai vaadita.

Kyllä. Mentorit sitoutuvat vuoden mittaiseen mentoriohjelmaan. Ideaalitilanteessa aktori löytää töitä jo mentorointivuoden aikana.

On hyvä, että myös uuden työsuhteen alussa rinnalla on ulkopuolinen, luotettava sparraaja, joka tarvittaessa tukee ja tsemppaa. Tällöin mentorin ja aktorin hyvä käydä mentoroinnin tavoitteet uudestaan läpi ja tarpeen vaatiessa päivittää niitä. Tapaamisissa on mahdollisuus keskittyä työnhakuun liittyvien teemojen sijasta esimerkiksi työelämään ja omiin urahaaveisiin liittyviin asioihin.

Parhaimmillaan mentoroinnista on hyötyä vielä pitkään suhteen päättymisen jälkeen, eikä pelkästään aktiivisen työnhaun aikana. Mentoroinnin hyödyt voivat ilmetä myös esimerkiksi itsetuntemuksen kasvuna ja selkeänä kuvana oman alan toimijoista sekä työkentästä. Jos aktori ei työllisty mentorointivuoden aikana, hänellä on mahdollisuus hakea uudelleen mukaan mentorointiohjelmaan.

Jokaisen aktorin ja mentorin pitää hakea mukaan ohjelmaan. Valinnat tehdään niin sanotusti käsityönä. Jokainen hakemus luetaan tarkasti läpi. Jokaisen parinmuodostuksen takana on selvä peruste.

Mentorin ja aktorin on täytettävä rekisteröitymislomake, jossa kysymme molempien koulutustaustasta, mielenkiinnonkohteista ja mentoroinnin tavoitteista. Tietojen pohjalta pyrimme valitsemaan toisilleen mahdollisimman sopivat mentori-aktoriparit.

Ensisijaiset hakukriteerit aktoreille löytyvät sivuiltamme kohdasta ”Hae mentoria”. Jos hakija täyttää kaikki hakukriteerit, hänellä on hyvä todennäköisyys päästä mukaan ohjelmaan. Uusien mentori-aktoriparien muodostaminen riippuu myös luonnollisesti mentorien määrästä. Jos hakija täyttää kaikki kriteerit, mutta emme pysty tarjoamaan hänelle mentoria ensimmäisessä haussa, pääsee hakija etusijalle seuraavassa haussa.

Ohjelmaamme valituilla mentoreilla ja aktoreilla tulee olla motivaatio sitoutua vuodeksi ohjelmaan. Aktorin rooli on nimensä mukaisesti aktiivinen, ja mentorin roolina on tukea aktorin tavoitteita ja toiveita.

Mentoreiksi etsitään pitkään työelämässä olleita konkareita, joilla on kokemusta josta ammentaa nuoremmille. Koska aktorien yläikäraja on 32- vuotta pyrimme siihen, että mentorit olisivat tätä vanhempia. Joissain tilanteissa mentoreiksi on otettu myös 30 – 32 vuotiaita henkilöitä, jos heille löytyy sopiva aktori tarpeeksi suurella ikäerolla. Mentorin tulee aina olla vanhempi kuin aktorinsa. Haluamme yhdistää eri sukupolvia ja antaa mentoreille ja aktoreille eri iän tuomaa perspektiiviä.

Huolellisesti täytetty aktorihakemus auttaa meitä ymmärtämään aktorin tarpeita mentoroinnin suhteen ja yhdistämään toisilleen sopivat henkilöt.

  1. Hakemus mentoriohjelmaan ei ole sama kuin työhakemus. Nyt ei ole tarkoitus myydä itseään ylisanoin. Haluamme tutustua sinuun juuri sellaisena kuin olet. Nyt saa sanoa, että työnhaku ottaa päähän, tulevaisuus on usvassa ja pallo hukassa. Juuri näihin haasteisiin me tarjoamme apua. Tärkeintä on, että hakemuksessasi tulee esille millaisissa asioissa toivoisit mentorisi auttavan.
  2.  Millainen tyyppi sinä olet? Kirjallisten hakemusten perusteella on mahdotonta täysin tietää, kuinka henkilökemiat lopulta toimivat, mutta mitä enemmän kerrot persoonastasi, harrastuksistasi ja mielenkiinon kohteista, sen parempi. Ne auttavat meitä hahmottamaan millainen tyyppi sinä olet ja kuka sinulle sopisi mentoriksi.
  3. Sinun ei tarvitse olla erinomainen tekstin tuottaja. Emme arvioi mentorin tarvettasi sen perusteella, kuinka lahjakas kirjoittaja olet.
  4. Sinun ongelmasi ei tarvitse olla ainutlaatuinen. Suurimmalla osalla aktoreista työllistymiseen liittyvät haasteet ovat hyvin samanlaisia ja se on täysin ok. Nyt sinun ei tarvitse keksimällä keksiä, miten erottuisit joukosta tai miettiä mitä kaikki muut sanovat hakemuksessaan.
  5. Kaikki hakemukset luetaan aivan yhtä tarkasti ja ajatuksella, eikä niitä laiteta minkäänlaiseen paremmuus järjestykseen. Jokaista aktoria kohdellaan yksilönä ja jokainen, joka täyttää hakukriteerit on täysin samalla viivalla muiden kanssa saamassa mentorin. Kaikki ovat siis yhtä hyviä hakijoita!

Mentorointiohjelmaan voi hakea mukaan kyseisen ohjelman hakuajan ollessa käynnissä. Järjestämme hakukierroksen pääkaupunkiseudun mentorointiohjelmaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Muilla paikkakunnilla haku mukaan mentorointiohjelmaan järjestetään pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Tiedotamme aina hakuajan alkamisesta sivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Ohjelmien ajankohtaiset hakuajat löydät täältä.

Tutustu mentorointiohjelmaan