Suomen Mentorien mentorointiohjelma käynnistyi ensimmäisen kerran pääkaupunkiseudulla vuonna 2013, tavoitteenaan auttaa valmistuvia nuoria löytämään oman paikkansa työelämässä.

Tänä päivänä muutaman mentori-aktoriparin ohjelmasta on kasvanut Suomen suurin mentorointiohjelmien järjestäjä, joka on onnistunut tarjoamaan oman mentorin jo yli 2500 korkeakoulutetulle nuorelle.

Pääkaupunkiseudulla kaksi kertaa vuodessa käynnistyvän ohjelman lisäksi mentorointiohjelmiamme on käynnistetty myös muualla Suomessa, kuten Turussa, Tampereella, Porissa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Vaasassa, Oulussa ja Rovaniemellä. Näiden ohjelmien kautta olemme saaneet rohkaisevia tuloksia mentoroinnin tarpeellisuudesta ympäri Suomen.

Syksyllä 2020 uusina avauksina käynnistämme Joensuun lisäksi valtakunnallisen etämentorointiohjelman sekä valtakunnallisen englanninkielisen mentorointiohjelman.

Mentorointi

Mentorointi on vuorovaikutteinen prosessi, joka tähtää ensisijaisesti mentoroitavan henkilön (aktorin) ammatilliseen kehittymiseen.  Perinteisesti mentorointi on kokeneemman asiantuntijan hiljaisen tiedon ja taitojen siirtämistä nuoremmalle. Mentorointi rakentuu aina aktorin tarpeiden ympärille ja se edellyttää aktorilta halua kehittyä ja oppia.

Mentorointi ei kuitenkaan ole vain yksisuuntaista tiedonsiirtoa, vaan kaksisuuntaista kokemusten vaihtoa, jossa myös mentorina toimiva kokeneempi osapuoli kehittää osaamistaan mentoroinnin avulla.

Mentorointiohjelma

Suomen Mentorien mentorointiohjelma on noin vuoden mittainen prosessi, jossa mentori ja aktori tapaavat toisiaan 8-10 kertaa ohjelmakauden aikana. Tapaamiset rakennetaan aktorin tarpeiden mukaan. Ohjenuorana tapaamisiin ja aktorin kehittymiselle toimivat koulutusmateriaalimme, mentoroinnin työkalut sekä mentorointivuoden askelmerkit tapaamisille.

Tapaamisten ja harjoitteiden avulla sanoitetaan vahvuuksia, tarpeita ja tavoitteita, paneudutaan työnhakuun sekä verkostoihin liittyviin kehittämiskohteisiin ja pohditaan tulevaisuuden toiveita ja taitoja.

Mentorointiohjelmamme sisältää erilaisia koulutustilaisuuksia niin mentoreille kuin aktoreille, jotka tarjoavat tukea ja osaamista mentorointiin. Koulutustilaisuuksien ja materiaalien lisäksi ohjelmaan kuuluvat myös erilaiset kyselyt ohjelmakauden aikana, joiden avulla seurataan mentoroinnin kehitystä ja vaikuttavuutta.

Etämentorointi

Etämentorointiohjelmamme vastaa muuttuneen maailmantilanteeseen tarjoamalla mentorointia valtakunnallisesti.
Ohjelmassa mentori ja aktori voivat olla eri paikkakunnilta ja koulutustilaisuudet sekä mentorointitapaamiset järjestään verkon välityksellä.
Etämentorointiohjelman osallistujat saavat vapaasti osallistua myös muiden ohjelmien lähikoulutustilaisuuksiin.