Helsingin alueella alle 35-vuotiaiden korkeakoulutettujen työttömien osuus on kasvanut lähes kaksinkertaiseksi koronaepidemian aikana. Heidän työllistymistään tuetaan yhteistyössä Suomen Mentorit ry:n kanssa toteutettavalla mentorointiohjelmalla. Jokainen ohjelmaan valittava henkilö saa rinnalleen pidempään työelämässä toimineen mentorin.

Koronapandemian aikana olemme huomanneet työllistymisen hidastuneen. Helsingissä asuu paljon korkeakoulutettuja nuoria huippuammattilaisia, joiden työllistymistä haluamme tukea tämän yhteistyön avulla.  Haluamme tukea myös korkeakoulutettuja maahanmuuttajia löytämään reittinsä työelämään”, kertoo Helsingin kaupungin työvoima ja maahanmuutto -yksikön päällikkö Ilkka Haahtela.

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu alle 35-vuotiailla korkeakoulutetuille helsinkiläisille työttömille työnhakijoille. Ohjelman kautta työnhakijoiden on mahdollista saada itselleen maksutta henkilökohtainen mentori, joka kannustaa ja auttaa löytämään oman paikan työelämässä.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa järjestettävä mentorointiohjelma on noin puolen vuoden mittainen prosessi, jonka aikana mentori ja työnhakija tapaavat toisiaan 6-10 kertaa. Lisäksi ohjelmaan osallistuvat tapaavat muita ohjelmissa mukana olevia mentoreita ja aktoreita vuoden aikana järjestettävissä tilaisuuksissa. 

Haku mentorointiohjelmaan päättyi 30.9.2021.

Ohjelman tilaisuudet

Mentoroinnin lisäksi ohjelmaan osallistujat kutsutaan  seuraaviin tilaisuuksiin.

Aloitustilaisuus – 28.10.2021 klo 16.00-17.00

Klinikka 1 – 24.11.2021 klo 14.30-16.00
Oman osaamisen tunnistaminen ja työnhakutaidot

Klinikka 2 – 10.3.2022
Työelämän verkostot

Päätöstilaisuus – 17.5.2022

Lisätietoja

Niina Pitkänen, projektipäällikkö, Suomen Mentorit ry
niina.pitkanen@suomenmentorit.fi

Annukka Sorjonen, palvelupäällikkö, Helsingin kaupunki
puh. 050 401 3656, annukka.sorjonen@hel.fi

Marjukka Aaltonen, palveluesihenkilö, Helsingin kaupunki
marjukka.aaltonen@hel.fi