Viime perjantaina julkaistun Suomen Yrittäjien ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen julkaisema Opiskelijabarometri avaa nuorten korkeakoulutettujen näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä sekä yrittäjyydestä.

Opiskelijabarometrin tulokset eivät ole yllättäviä, sillä samanlaisia vastauksia antavat myös mentoriohjelmaan mukaan hakevat nuoret.

Suomen Mentorit ry on jo vuosia tehnyt vaikuttamistyötä tulevaisuuden työelämän kehittämiseksi tarjoamalla mentorointia sekä traineeohjelmia korkeakoulutetuille nuorille yhdessä suomalaisen yritysmaailman kanssa. Vapaaehtoisperiaatteella toimivista mentoreista  23 % on ilmoittanut omaavansa osaamista yrittäjyydestä ja aktoreista yli 30% toivoo mentoriltaan ammatillista osaamista juuri yrittäjyyden saralta.

Suomen Mentoreiden hallituksessakin toimiva  Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilän mielestä mentorointi on yksi erinomainen keino tukea yrittäjäorientoituneita opiskelijoita valinnoissaan.

” Korkeakouluopiskelijoiden kiinnostus yrittäjyyteen on ilahduttavan vahvalla tasolla. Tämä on Suomelle suuri mahdollisuus. Valitettavasti liian moni opiskelija kuitenkin kokee, että opinnot eivät anna riittäviä valmiuksia yrittäjyyteen. ” Mikkilä toteaa.

” Korkeakoulujen kannattaisikin vahvistaa kytköksiään yrittäjäverkostoihin. Niistä voisi löytyä sopivia sparraajia ja mentoreita yrittäjänä jo toimiville tai yrittäjyyttä pohtiville opiskelijoille. ”

Mentoriohjelmiin mukaan hakevat nuoret toivovat erityisesti apua uran suunnitteluun ja mahdollisesti myös yrityksen perustamiseen, sillä monelle nuorelle itsensä työllistäminen alansa yritystoiminnan kautta on yksi pitkän tähtäimen urahaave.

Aktorit kaipaavat mentoreiltaan usein myös omia kokemuksia ja tarinoita yritteliäisyydestä sekä yrittäjyydestä, koska kokevat yrittäjyyden joko kaukaisena asiana tai sellaisena, josta ei ole tarpeeksi ymmärrystä.