Kaikki, mitä me Suomen Mentoreissa teemme vaikuttaa siihen, millainen järjestö Suomen Mentorit on, ja millaisena se näyttäytyy muille. Jokainen meistä kantaa siksi vastuuta toiminnan eettisyydestä. Eettisyys ratkeaa päivittäisissä teoissa ja valinnoissa: kuinka vastuullisesti hoidamme tehtävämme, millä tavoin kohtaamme muut ihmiset ja miten huolehdimme periaatteiden toteutumisesta omassa toiminnassamme. 

Toimintamme tavoitteena on tukea, kannustaa ja sparrata vastavalmistuneita korkeakoulutettuja työelämään. Mentoroinnin kautta uran alussa olevat nuoret ja työelämän konkarit kohtaavat, jotta suomalaisen työelämän kannalta tärkeitä tietoja, taitoja ja kokemusta siirtyy eteenpäin. 

Mentoriohjelman tavoitteena on rohkaista, kannustaa, jakaa tietoa ja kehittää itsevarmuutta. Jotta tavoitteemme toteutuu, edellytämme, että toiminnassamme mukana olevat vapaaehtoiset mentorit sekä aktorit noudattavat yhteisiä tapojamme toimia. 

 Me Suomen Mentoreilla suhtaudumme näistä ohjeista poikkeavaan käytökseen asianmukaisella vakavuudella.  

 

  1. Mentoriohjelman molemmat osapuolet toimivat toisiaan kohtaan kunnioittavasti. Mentori vanhempana osapuolena ottaa mentoroitavan kokemattomuuden ja nuoremman iän huomioon.
  2. Mentoriohjelmassa toimitaan ja käyttäydytään tasa-arvoisesti. Kaikki ovat yhdenvertaisia sukupuoleen, ikään tai asemaan katsomatta ja kunnioitamme erilaisia ihmisiä, arvoja ja ajatuksia.
  3.  Mentorointi perustuu hyvään yhteishenkeen. Mentoriohjelmassa ei painosteta, haukuta, kritisoida tai muulla tavalla tarkoituksellisesti pahoiteta toisen ihmisen mieltä, vaan rakennetaan hyväksyvää, kannustavaa ja keskinäiseen tukeen perustuvaa vuorovaikutusta.
  4. Mentoriohjelma perustuu täydelliseen luottamuksellisuuteen. Aktorin täytyy pystyä kertomaan mentorille asioistaan täysin luottamuksellisesti ilman pelkoa siitä, että sillä on negatiivisia vaikutuksia häneen tulevaan uraansa. Mentorin on pystyttävä jättäytymään tehtävästä, jos hän ei pysty toimimaan positiivisesti ja kannustavasti.
  5. Ongelmien ja väärinkäsitysten välttämiseksi kommunikointi molempien osapuolten odotuksista ja ristiriidoista on tärkeää. On myös tärkeää sopia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteiset viestimiskäytänteet mahdollisten ongelmatilanteiden välttämiseksi.
  6. Mentorin on syytä olla varovainen, ettei käytä (luonnollista) valta-asemaansa väärin.
  7. Jokainen meistä lisää toiminnallaan ihmisten välistä, ymmärrystä, yhteistyötä ja luottamusta.
  8. Me Suomen Mentoreilla odotamme niin aktoreiltamme kuin mentoreiltamme aktiivista osallistumista ohjelmaan sekä vuorovaikutusta oman parinsa kanssa. 

 

Parhaimmatkaan ohjeet eivät ratkaise kaikkia tilanteita ja jokainen kantaa viime kädessä itse vastuun toiminnastaan.