Helsingin alueella alle 35-vuotiaiden korkeakoulutettujen työttömien osuus on kasvanut lähes kaksinkertaiseksi koronaepidemian aikana. Heidän työllistymistään tuetaan yhteistyössä Suomen Mentorit ry:n kanssa toteutettavalla mentorointiohjelmalla. Jokainen ohjelmaan valittava henkilö saa rinnalleen pidempään työelämässä toimineen mentorin.

Koronapandemian aikana olemme huomanneet työllistymisen hidastuneen. Helsingissä asuu paljon korkeakoulutettuja nuoria huippuammattilaisia, joiden työllistymistä haluamme tukea tämän yhteistyön avulla.  Haluamme tukea myös korkeakoulutettuja maahanmuuttajia löytämään reittinsä työelämään”, kertoo Helsingin kaupungin työvoima ja maahanmuutto -yksikön päällikkö Ilkka Haahtela.

Haku mentorointiohjelmaan 6.–30.9.2021

Haku mentorointiohjelmaan on auki 6.– 30.9.2021. Alle 35-vuotiaat korkeakoulutetut helsinkiläiset työnhakijat voivat selvittää soveltuvuutensa ohjelmaan omalta vastuuasiantuntijaltaan Helsingin työllisyyspalveluista. Ohjelman kautta työnhakijoiden on mahdollista saada itselleen maksutta henkilökohtainen mentori, joka kannustaa ja auttaa löytämään oman paikan työelämässä.

Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa järjestettävä mentorointiohjelma on noin puolen vuoden mittainen prosessi, jonka aikana mentori ja työnhakija tapaavat toisiaan 6-10 kertaa. Lisäksi ohjelmaan osallistuvat tapaavat muita ohjelmissa mukana olevia mentoreita ja aktoreita vuoden aikana järjestettävissä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksissa. 

Oletko Helsingin työllisyyspalveluiden piirissä ja haluat mukaan ohjelmaan?

Ota yhteyttä omaan asiantuntijaasi asiointipalvelun kautta: https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/

Ohjelman tilaisuudet

Mentoroinnin lisäksi ohjelmaan osallistujat kutsutaan  seuraaviin tilaisuuksiin.

Aloitustilaisuus – 28.10.2021
Koulutus mentoroinnin perusperiaatteeista aktoreille ja mentoreille virtuaalisena tapahtumana. Koulutuksen tallenne on katsottavissa myös tilaisuuden jälkeen.

Klinikka 1 – 24.11.2021
Omien vahvuuksien tunnistaminen, urapolun hahmottaminen, työnhakutaidot, työhaastatteluun valmistautuminen

Klinikka 2 – 10.3.2022
Työsuhteesta sopiminen, työelämätaidot, ammatti-identiteetti ja oma urapolku.

Päätöstilaisuus – 17.5.2022
Tuloksien esittely, oman uran edistäminen ja verkostoituminen.

Lisätietoja

Niina Pitkänen, projektipäällikkö, Suomen Mentorit ry
niina.pitkanen@suomenmentorit.fi

Annukka Sorjonen, palvelupäällikkö, Helsingin kaupunki
puh. 050 401 3656, annukka.sorjonen@hel.fi

Marjukka Aaltonen, palveluesihenkilö, Helsingin kaupunki
marjukka.aaltonen@hel.fi