Suomen Mentorit ry:n korkeakoulutetuille osaajille suunnattu mentorointiohjelma merkityksellisten työelämäpolkujen tueksi tulee jälleen! Vuoden 2024 ohjelma alkaa maaliskuussa. Haku ohjelmaan on auki sekä aktoreille että mentoreille 31.1.–14.2.2024.

Tukea työllistymiseen ja tulevaisuuden rakentamiseen

Suomen Mentorit ry on tukenut mentoroinnilla korkeakoulutettuja osaajia opinnoista työelämään yli 10 vuoden ajan. Toimintavuosiemme aikana työllisyystilanne on vaihdellut voimakkaasti. Kun käynnistimme edellistä mentorointiohjelmaamme syksyllä 2022, oli korkeakoulusta vastavalmistuneiden työttömyys ennätyksellisen matalalla (Akava Works 29.8.2022). Nyt reilua vuotta myöhemmin tilanne on toinen, kun korkeakoulusta vastavalmistuneiden työttömyys on noussut yli kolmanneksella (Akava Works 1.12.2023).

Työllistymistä ja oman itsen työllistämistä tukevalle mentoroinnille on jälleen kysyntää. Työntekijöiden markkinat ovat muutoksessa etenkin korkeakoulutettujen osalta.

– Toisaalta tiedämme, että osa nuorista työllistyy korkeakoulusta valmistumisen jälkeen nopeasti, mutta kokee silti tarvetta keskustelukumppanuudelle työelämäkysymyksistä. Urasuunta voi olla hukassa, nykyinen työ ei ehkä tunnu omalta tai oma osaaminen ja potentiaali vaatii kirkastamista. Myös tällaisissa tilanteissa mentoroinnista voi olla valtavasti hyötyä. Edellisessä ohjelmassamme joka toinen aktori haki mentoroinnista tukea nimenomaan tulevaisuuden suunnan kirkastamiseen, kertoo Suomen Mentorit ry:n toiminnanjohtaja Niina Pitkänen.

Eväitä yrittäjyyteen ja oman työpaikan luomiseen

Vuoden 2024 mentorointiohjelma toteutetaan osin Yksityisyrittäjäin Säätiön myöntämän apurahan vauhdittamana.  Tänä päivänä tiedämme, että yhä useammalle nuorelle työllistyminen voi tarkoittaa yrittäjyyttä. Esimerkiksi NYT Nuorten tulevaisuusraportin 2023 mukaan 40 % nuorista voisi toimia yrittäjänä. Vastaavasti Suomen Mentorit ry:n vuoden 2022–2023 mentorointiohjelmassa yrittäjyysosaamista mentoriltaan toivoi lähes 40 % aktoreista.

– Toivotamme nyt alkavaan ohjelmaamme lämpimästi tervetulleiksi myös yrittäjyyttä pohdiskelevia tai yrittäjyyspolkunsa alussa olevia aktoreita. Monella  mentoreistamme on yrittäjätaustaa, mutta haluamme rohkaista myös uusia yrittäjähenkisiä työelämän konkareita liittymään yli 1000 vapaaehtoisen mentorin joukkoomme, innostaa Pitkänen.

Ohjelmaan voi kuitenkin hakea edelleen sekä aktoriksi että mentoriksi myös ilman kosketuspintaa yrittäjyyteen. Yrittäjyys on yksi tapa työllistyä ja hyödyntää omaa osaamista muiden vaihtoehtojen joukossa.

Ohjelma pähkinänkuoressa

Vuoden 2024 mentorointiohjelma toteutetaan valtakunnallisesti. Saavutettavuuden vuoksi valtaosa ohjelmaa tukevista tilaisuuksista järjestetään virtuaalisesti, mutta myös kasvokkaisia kohtaamisia on halukkaille luvassa.

Ohjelma kestää tällä kaudella noin 10 kuukautta, maaliskuusta joulukuuhun 2024. Tänä aikana aktori ja mentori sitoutuvat tapaamaan toisiaan 8–10 kertaa. Luottamuksellisissa mentorointitapaamisissa voidaan keskustella aktorin tarpeista riippuen esimerkiksi osaamisesta ja arvoista, työnhausta ja verkostojen rakentamisesta, yrittäjyydestä ja oman työpaikan luomisesta, työelämävalinnoista ja hyvinvoinnista sekä tulevaisuuden suunnasta.

Erilaisten koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksien ohella ohjelmaan valittujen tukena on mentoroinnin materiaalipankki. 

Tästä kaikesta kerromme lisää mentorointiohjelman virtuaalisessa aloitustilaisuudessa ti 19.3.2024 klo 16.30-18.00.

Mentorointiohjelmaan liittyvissä käytännön kysymyksissä auttaa koordinaattorimme Iida Hänninen: iida.hanninen@suomenmentorit.fi.

Muut yhteydenotot:

Niina Pitkänen
Toiminnanjohtaja
Suomen Mentorit ry
niina.pitkanen@suomenmentorit.fi