Suomen Mentorit ry toteuttaa Business Finlandille helmikuussa 2024 käynnistyvän maksuttoman valmentavan mentorointiohjelman, joka on suunnattu suomalaisten pk-yritysten esihenkilöille. Ohjelman toinen toteutus tähtää kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevien yritysten esihenkilöiden johtamisosaamisen kehittämiseen mentoroinnin ja valmennuksen keinoin.

Johtajuus vaatii monimuotoisuusosaamista

– Johtajuus ei ole helppoa, mutta se on usein määräävä menestyksen tekijä. Kehittämällä johtamisen taitoja jatkuvasti monimuotoistuvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa, yritys investoi tulevaisuuteen kestävällä tavalla. Yrityksen sisäisten valmiuksien kehittäminen tuo ketteryyttä ja kilpailukykyä, joka voi varmistaa menestystä sekä sisäisillä että globaaleilla markkinoilla, sanoo Business Finlandin Work in Finland -yksikön Diversity & Talent Boost Manager Regina Ainla.

Mentorointiohjelmaan valitaan 35 esihenkilöä suomalaisista pk-yrityksistä, jotka haluavat kasvattaa ja kansainvälistää työyhteisöjään Suomessa. Kansainvälistämällä ensin omaa työyhteisöä yrityksellä on paremmat mahdollisuudet pärjätä globaalissa toimintaympäristössä. Ohjelmaan osallistuva esihenkilö voi vasta suunnitella ensimmäisten kansainvälisten osaajien palkkaamista tai hakea ohjelmasta lisätukea menestyvän ja monikulttuurisen työyhteisön rakentamiseen.

Mentorointi kehittää monikulttuuristuvaa työelämää

Suomen Mentorit ry on toteuttanut kansainvälisille korkeakoulutetuille nuorille suunnattuja mentorointiohjelmia englanniksi vuodesta 2020. Business Finlandille toteutettava ohjelma on luonteva jatkumo yhä monikulttuurisemman suomalaisen työelämän kehittämiselle mentoroinnin keinoin. Ohjelman ensimmäinen toteutus synnytti myös työpaikkoja kansainvälisille osaajille.

– Kansainvälisen työyhteisön johtamisen mentorointiohjelma pilotoitiin vuonna 2023. Ohjelmakokonaisuus keräsi osallistujilta valtavan hyvät palautteet ja on kunnia olla toteuttamassa myös seuraavaa ohjelmaa. Eräs osallistujista kertoi, että hän sai ohjelman myötä yrityksensä johtoryhmän ymmärtämään kansainvälisten osaajien rekrytoinnin tarpeellisuuden. Toinen palkkasi ensimmäisen kansainvälisen osaajan ohjelman aikana. Kolmas laittoi mentoroinnin myötä koko uransa uusiksi. Mentorointi onkin usein sysäys jonkinlaiseen toivottuun muutokseen, kertoo ohjelman fasilitoinnista vastaava Suomen Mentorit ry:n toiminnanjohtaja Niina Pitkänen.

Aktoreiden haku mentorointiohjelmaan päättyy su 7.1.2024. Mentoreiden haku on sulkeutunut.

Lue lisää ohjelmasta.

Lisätiedot:

Niina Pitkänen
Toiminnanjohtaja
Suomen Mentorit ry
niina.pitkanen (at) suomenmentorit.fi
044 971 1799 

Regina Ainla
Manager, Talent Boost Network & Diversity
Business Finland
regina.ainla (at) businessfinland.fi
040 939 1654 

Alkuperäinen uutinen on julkaistu Business Finlandin sivuilla 18.12.2023.

Suomen Mentorit ry on yli 10 vuoden kokemuksella yksi suomalaisen mentoroinnin pioneereista. Toimimme tänä päivänä myös mentoreiden mentorina ja jaamme vuosien varrella kertynyttä mentoroinnin asiantuntijuutta sekä kokemusta mentorointiohjelmien järjestämisestä eteenpäin. Haluamme nostaa suomalaisten yhteisöjen ja yritysten mentoroinnin hyödyntämisen uudelle tasolle. Toteutamme samalla yhdistyksemme toiminnan tarkoitusta mentoroinnin juurruttamisesta normaaliksi ja halutuksi osaksi laadukasta työelämää. Mentoreiden mentorina toimimalla hankimme varoja yleishyödyllisen, työllisyyttä tukevan mentorointiohjelmamme organisoimiseen alle 36-vuotiaille korkeakoulutetuille osaajille.